Sökning: "Gabriella Nilsson Ringqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gabriella Nilsson Ringqvist.

  1. 1. Alla tycker om färg : Representationer av etnicitet i sex utvalda bilderböcker för barn samt förhandling och praktiska konsekvenser inom folkbiblioteken

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

    Författare :Gabriella Nilsson Ringqvist; [2016]
    Nyckelord :Black children; black individuals; people of color; Afro-American children; Afro-Swedish people; picture books; ethnicity; race- and whiteness studies; stereotypes; representation; political correctness; Färgade barn; färgade individer; afro-amerikanska barn; afro-svenskar; bilderböcker; etnicitet; ras- och vithet-studier; stereotyper; representation; politisk korrekthet;

    Sammanfattning : This essay aims to focus on the historical representation of black people in Swedish picture books for children, and to connect these books to the debates taking place among librarians. During the past years there has been an ongoing debate concerning the representation of colored human beings in children´s literature. LÄS MER