Sökning: "Gabriella Nordvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gabriella Nordvall.

  1. 1. ”Man åker ju inte bara ut i skogen för att ställa upp ett tält, utan också för att sitta vid en eld och mysa och känna ett lugn” : En kvalitativ studie om undervisning och bedömning i friluftsliv

    Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Gabriella Nordvall; Catharina Buhrman Lindberg; [2018]
    Nyckelord :Outdoor education; assessement; Friluftsliv; bedömning; läroplan; kursplan; gymnasiet; betyg; undervisning;

    Sammanfattning : Aim The aim with this study is to investigate how teachers in physical education are teaching and working with assessment in outdoor education. Further on, we also want to see how the geographical location of each school might be a factor to consider when it comes to the conditions for managing outdoor education. LÄS MER