Sökning: "Gabriella Söderberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Gabriella Söderberg.

 1. 1. En sammanställning av förekomst och effekter av vertikal felcentrering vid datortomografiundersökningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Gabriella Söderberg; Martina Böhm; [2023]
  Nyckelord :Datortomografi; vertikalfelcentrering; effekt; stråldos;

  Sammanfattning : Datortomografiundersökning är en effektiv radiologisk metod eftersom den går snabbt och ger en tydlig detaljrikedom om kroppens anatomi. Undersökningarna har ökat vilket bidrar till en högre kollektiv stråldos till befolkningen. Det kan öka riskerna med strålningsinducerad cancer. LÄS MER

 2. 2. "Man är aldrig för liten för att göra skillnad" : En flermetodsforskningsstudie om hållbar utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Paulina Stenvall; Gabriella Söderberg; [2021]
  Nyckelord :Förskola; förskolepersonal; hållbar utveckling; lärmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskolepersonal beskriver och undervisar om hållbar utveckling. Metoden som används var en flermetodsforskning och datainsamling har skett genom en enkätundersökning, för att kunna besvara studiens frågeställningar. Studien har utgått från det teoretiska perspektivet intra-aktiv pedagogik. LÄS MER

 3. 3. Universitetsstudenters uppfattningar om brottsoffers delaktighet till sin utsatthet för partnervåld

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Cassandra Andersson Söderberg; Gabriella Sjöström; [2015]
  Nyckelord :Victim precipitation; Partnervåld; Brottsoffer; Uppfattningar.;

  Sammanfattning : Introduktion: Partnervåld är ett världsomfattande problem som drabbar både män och kvinnor. Manliga brottsoffer uppfattas som mer ansvariga för våldet de utsätts för än kvinnliga brottsoffer och uppfattningarna får konsekvenser för bemötande inom rättsväsendet och vilken hjälp brottsoffret får. LÄS MER

 4. 4. Sex som självskadehandling : En uppsats om hur professionellt insatta förstår fenomenet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kristina Söderberg; Gabriella Karlsson; Andrea Lönnbohm; [2013]
  Nyckelord :Ungdomar; Sex som självskadehandling; Professionella;

  Sammanfattning : Självskadehandlingar är komplexa fenomen, där flera olika aspekter och uttryck kan återfinnas. Sex som en form av självskadehandling har på senare tid uppmärksammats i media. Det finns lite kunskap om att fenomenet existerar och vad det innebär. LÄS MER

 5. 5. Mötet med vården, den egna mognaden och stödet från nära relationer : En litteraturstudie om tonåringars, med diabetes typ 1, upplevelser av vad som utvecklar deras egenansvar för den personliga hälsan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Anders Ramkrans; Gabriella Söderberg; [2011]
  Nyckelord :diabetes; adolescence; self care; teenager; patientperspective; health;

  Sammanfattning : Diabetes typ 1 är en alltmer vanlig sjukdom bland barn och tonåringar. Att vara tonåring och samtidigt ha en kronisk sjukdom är en utmaning och ställer krav på tonåringen. Tonårstiden kretsar kring att frigöra sig från sina föräldrar och utveckla sin egen identitet. LÄS MER