Sökning: "Gabriella Torsander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gabriella Torsander.

  1. 1. Demokrati i cyberrymden

    Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU); Högskolan Väst/Institutionen för informatik och matematik (HTU)

    Författare :Henrik Elofsson; Gabriella Torsander; [2004]
    Nyckelord :Informatik; Cyberspace; Demokrati; Informationsteknik; Elektronisk förvaltning; Elektronisk demokrati; 24-timmarsmyndigheten; Sambruksplattformen; Socialbidrag;

    Sammanfattning : .... LÄS MER