Sökning: "Gabriella deVal Olsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gabriella deVal Olsson.

  1. 1. Erfarenheter av egenvård vid diabetesrelaterade fotsår : En litteraturstudie

    M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

    Författare :Malin Mollwing; Gabriella deVal Olsson; [2023]
    Nyckelord :communication; diabetic foot ulcers; self-care; diabetesfotsår; egenvård; kommunikation;

    Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus är en folksjukdom och ett samlingsnamn för flera olika typer av diabetes. En vanlig komplikation vid långvarig diabetes är fotsår, men vid god egenvård kan dessa fotsår till stor del förebyggas. Syfte: Undersöka personer med diabetes erfarenheter av egenvård relaterat till fotsår. LÄS MER