Sökning: "Gabrielle Hansen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Gabrielle Hansen.

 1. 1. Med skolbakgrund som bakgrund : En undersökning av tre kommuners organisation av kartläggning och nivågruppering av nyanlända på Språkintroduktionen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Gabrielle Hansen; [2016]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; Språkintroduktionen; nivågruppering; kartläggning; skolbakgrund;

  Sammanfattning : Nyanlända ungdomar i åldern 16-19 år får efter en kartläggning en placering i en klass på introduktionsprogrammet Språkintroduktionen. Elevgruppens heterogenitet föranleder olika organisatoriska och undervisningsmässiga åtgärder vid nivågrupperingen. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhet i läroböcker. En granskning av text och bild i läroböcker för gymnasieskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sarah Jomaa; Gabrielle Hansen; [2008]
  Nyckelord :läromedelsanalys; genusperspektiv; jämställdhet; jämställda texter; jämställd undervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Hansen, Gabrielle & Jomaa, Sarah. (2008). Jämställdhet i läroböcker. En granskning av text och bild i läroböcker för gymnasieskolan. LÄS MER

 3. 3. "Mens mea multis anxietatibus evecta..." En 1600-talsläkares bestyr och besvär Utgåva av brev från Jakob Robertsson till Axel Oxenstierna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Latin

  Författare :Gabrielle Hansen; [2006]
  Nyckelord :Latinsk litteratur; Latin literature; Latinska språket; Latin language; 1600-talsläkare; Jakob Robertsson; Axel Oxenstierna; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En utgåva av sju utvalda brev från livläkaren Jakob Robertsson (1566-1652) till rikskansler Axel Oxenstierna. Breven är skrivna på latin och utges med en regest till varje brev... LÄS MER