Sökning: "Galawesh"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Galawesh.

 1. 1. Sverigedemokraternas jämställdhetssyn ochhögerpopulism

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Melissa Bahceci; Galawesh Hasanpour; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is a qualitative analysis of the Sweden Democrats (Sverigedemokraterna/SD)which is a party that has grown greatly in just a couple of years. What inspired this study wasthe fact that this party is known for being conservative and nationalistic and that is where theidea to analyse if the party’s policies of equality is characterized by right-wing populism,originated. LÄS MER

 2. 2. Anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem med demenssjukdom i hemmet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Galawesh Eliassi Sarzali; Aysel Eminova; [2015]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Anhöriga; Upplevelser;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Personer med demenssjukdom vårdas vanligtvis av sina anhöriga i hemmet. Det långa vårdförloppet samt den ökande belastningen kan påverka anhörigas upplevelser och även livssituation. Studien vänder sig främst mot sjuksköterskor samt anhöriga som vårdar individer med demenssjukdom. LÄS MER

 3. 3. Post- conflict peace building and natural resources: A comparative study on water management: Euphrates and Tigris River Basin in Northern and Western Iraq

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Galawesh Sofi; [2014]
  Nyckelord :water management; Euphrates and Tigris River basin; Post Conflict peace building and natural resources;

  Sammanfattning : Iraq has since post conflict of 2003 administrated the Euphrates and Tigris River in accordance to the countries plan management. It is researched in this study how the Iraqi Government and the Kurdistan Regional Government have managed and prioritized its water resource comparing the Euphrates and Tigris River flowing through Western and Northern Iraq. LÄS MER