Sökning: "Galaxy"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet Galaxy.

 1. 1. Energioptimering av mobila applikationer : En studie av potential i dynamiskt växlande färgscheman för OLED-skärmar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Andreas Lind; [2020]
  Nyckelord :Android; mobile applications; energy saving; OLED; Samsung; Galaxy; Android; mobila applikationer; energibesparing; OLED; Samsung; Galaxy;

  Sammanfattning : På de flesta av de mobiltelefoner som idag tillverkas så sitter det någon form av OLEDskärm. Dessa har till skillnad från LCD-skärmar en egenskap som gör att dess energiförbrukning påverkas markant beroende på vilka färger skärmen visar, där ljusa färger medför en högre energiförbrukning jämfört med när mörkare färger visas. LÄS MER

 2. 2. Hållbara telefoner inom verksamheter - En studie om användandet av mobiltelefoner hos företag och hur valet av mobil kan ske med hänsyn till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Victoria Pehrsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; smartphones; IT; mobiltelefon; återanvändning; återvinning; cirkulär ekonomi; företag; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The cell phone industry is one of the most linear sectors, which means high resource consumption in the production of telephones and difficulties in repair. In addition, only 10-12% take-back of used units takes place, the rest are often forgotten in drawers or handled incorrectly. LÄS MER

 3. 3. A Close Look at the Transient Sky in a Neighbouring Galaxy

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Kiran Tikare; [2020]
  Nyckelord :Astrophysical Transients; Optical Transients; Microlensing; Variable Stars; Andromeda Galaxy; Forced Aperture Photometry; Time Domain Astronomy; Sky Survey; Zwicky Transient Facility; Machine Learning; Big Data Science;

  Sammanfattning : Study of the time variable sources and phenomena in Astrophysics provides us with important insights into the stellar evolution, galactic evolution, stellar population studies and cosmological studies such as number density of dark massive objects. Study of these sources and phenomena forms the basis of Time Domain surveys, where the telescopes while scanning the sky regularly for a period of time provides us with positional and temporal data of various Astrophysical sources and phenomena happening in the Universe. LÄS MER

 4. 4. Galactic Dynamics and the spread of Galactic Civilisations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Markus Strickert; [2020]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Abstract The idea of the spread of life through the galaxy is, in most minds, considered science fiction. Yet, scientists argue that most galaxies have had more than enough time for civilisation development and space travel. LÄS MER

 5. 5. How explosive should the launch of the new Samsung Galaxy Note8 be?

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tuva Brännström; Lara Kristina Siebert; [2020]
  Nyckelord :brand management; crisis management; reputation; corporate brands; case study; Samsung; Business and Economics;

  Sammanfattning : In August 2016, Samsung launched the Galaxy Note7, but the initial excitement of both the company and the market dropped painfully after only a few days when reports covered phones that were bursting into flames. With an increasing number of incidents and massive media coverage, Samsung had to quickly step up its actions from a reluctant withdraw to a global recall within only one month. LÄS MER