Sökning: "Galen Young"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Galen Young.

 1. 1. "Jag blev galen i den där boken" : En studie av vietnamesiska barns syn på läsning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofia Åberg; [2016]
  Nyckelord :Vietnam; Children; Reading experience; Reading; Reading environment; The Reading Circle; Minor Field Studies;

  Sammanfattning : The aim of this Bachelor thesis and Minor Field Study is, from the perspective of the Vietnamese children at The General Science Library in Ho Chi Minh City, to obtain a deeper understanding of the ways in which the reading environment of The Children's Room supports children's interest in reading and their reading experience. It is assumed that reading is a dynamic and social activity made possible by internal and external conditions. LÄS MER

 2. 2. HIV-positiv, ung, kär och galen : En litteraturstudie om faktorer och strategier som har betydelseför vårdteamet inför mötet med HIV-smittade ungdomar

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Pia Ekstrand; [2009]
  Nyckelord :Adolescent; care; hiv-positive; sexual behavior; Ungdom; vård; hiv-positiv; sexuellt beteende;

  Sammanfattning : .... LÄS MER