Sökning: "Galizien"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Galizien.

 1. 1. Littners Werk und Koeppens Beitrag. Eine textnahe Untersuchung von zwei Darstellungen des Holocaust: Wolfgang Koeppens Aufzeichnungen aus einem Erdloch und Jakob Littners Mein Weg durch die Nacht

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Pierre Bertin; [2022-01-20]
  Nyckelord :tyska; Wolfgang Koeppen; Jakob Littner; Holocaust; Ghetto; Narratologie; Autobiografie; Galizien; Wehrmacht; Nationalsozialismus;

  Sammanfattning : The thesis examines two literary works, Aufzeichnungen aus einem Erdloch, published in 1948 in Munich, supposedly being the Jewish survivor Jakob Littner’s Holocaust memoir and Jakob (Jacob) Littner’s original memoir Mein Weg durch die Nacht, written in 1945 but not published until 2002. In 1992, the former work was republished, as Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch, this time as a fictional text written by the prominent German author Wolfgang Koeppen, the well-known author of a modernist trilogy revealing the remnants of National Socialism in the German society, written 1951–54. LÄS MER

 2. 2. Sockersjukan - galizier i tidningen Arbetet 1904-1907

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Jennie Fryksäter; [2016]
  Nyckelord :galizier; Galizien; Arbetet; arbetarrörelsen; särskiljning; makt; rasifiering; lantarbetarförbundet; diskursteori; diskurs; Foucault; föreställning; strejkbrytare; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I början av 1904 påbörjades en organiserad import av arbetskraft från central-öst Europa till det skånska lantbruket, detta samtidigt som lantarbetare började organisera sig för att få bättre lön, arbetsvillkor och arbetstider. Det finns olika förklaringar till importen men en sak är säker, importen av arbetskraft från östra Europa skakade om den svenska arbetarrörelsen och det blev tydligt i tidningen Arbetets rapportering. LÄS MER