Sökning: "Gambling problems"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Gambling problems.

 1. 1. Validering av svensk översättning av Gamblers’ Beliefs Questionnaire

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Patrik Karlemon; [2020-07-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svensk översättning av Gamblers’ Beliefs Questionnaire validerades med anonyma deltagare från ett bekvämlighetsurval av Sveriges befolkning (N = 417). En pappersenkätundersökning med instrumenten Gamblers’ Beliefs Questionnaire, The NORC Diagnostic Screen for Gambling Problems och Problem Gambling Severity Index samt frågor om demografi genomfördes. LÄS MER

 2. 2. Pactum turpe : En antik rättsfigurs tillämpning i en postmodern värld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Patryk Sapa; [2020]
  Nyckelord :Pactum turpe; postmodernism; olaglighet; ogiltighet; 36§; rättsfilosofi; goda seder; spel; vadslagning; skatteundandraganden; kringgåenden av lag; kriminella överenskommelser; obehörig vinst;

  Sammanfattning : The doctrine of illegality and immorality, pactum turpe, has been questioned by several scholars lately. The fundamental problem is that we live in an increasingly multicultural society governed by a postmodernist paradigm where no objective or universal values can or should be taken for granted. LÄS MER

 3. 3. ÄR VI STARKARE TILLSAMMANS?- EN STUDIE OM SAMVERKAN MELLAN IDEELLA ORGANISATIONER OCH SOCIALTJÄNSTEN I BETYDELSE FÖR INDIVIDER MED SPELPROBLEMATIK

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Moa Oskarsson; Felicia Gaberud; [2020]
  Nyckelord :collaboration; non-profit organizations; public sector; gambling problems; social work; voluntary sector;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore employees attitudes within the social service and non-profit organizations, regarding difficulties and possibilities in a potential collaboration between these two sectors concerning individuals with gambling problems. The empirical material is based on qualitative methods, thus semistructured interviews were performed with social workers working with individuals with gambling problems in the social service and in one non-profit organization in a city in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Gambling behaviour and leisure-time activities among adolescents in Sweden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för folkhälsovetenskap

  Författare :Robin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :gambling participation; problem gambling; structured leisure-time activities; unstructured leisure-time activities; adolescents;

  Sammanfattning : Aim: This study examined associations between leisure-time activities and gambling participation respectively problem gambling among adolescents in Sweden. Furthermore, the study examined sex differences and the degree of possibly confounding factors. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om spelberoendets orsaker och konsekvenser. : ”Det är en spänning som man saknar i livet och sen en kick och samtidigt ett belöningssystem som man vill tillfredsställa sig själv med” - Per

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Gia Brahimi; Sevda Aslan; [2020]
  Nyckelord :Games; games about money; the impact of the game; treatment and gambling problems;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to from a sociological perspective, illustrate individuals with gambling addiction and gain an understanding of their experiences and actions regarding the path into gambling addiction. This study was based on a qualitative research method in which empirical data collection was conducted through eight qualitative interviews, in order to investigate the experience and prevalence of adult gambling addiction and what effect this had on the individual. LÄS MER