Sökning: "Gambling problems"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden Gambling problems.

 1. 1. Legitimizing gambling businesses’ negative aspects in sustainability reports : A qualitative study of sustainability reports

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Carl Skeppstedt; Anna Karlsson; [2022]
  Nyckelord :gambling; controversial industries; communication; manipulation; sustainability reporting;

  Sammanfattning : Sustainability is a highly relevant and debated topic. More companies disclose sustainability information and in 2017 it became mandatory for larger companies in Sweden to prepare a sustainability report. Some industries are considered more or less socially accepted. LÄS MER

 2. 2. Spelbranschens sociala ansvarstagande : En studie om svenska börsnoterade casino- och spelföretags hållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Moa Gränshagen; Paulina Karpinska; [2022]
  Nyckelord :Annual report; Control; CSR; Gambling problems; Greenwashing; GRI; Responsibility; Responsible gambling; Ansvar; Ansvarsfullt spelande; CSR; Greenwashing; GRI; Hållbarhetsredovisning; Spelproblem; Kontroll;

  Sammanfattning : Syftet i studien är att finna likheter och skillnader i casino- och spelföretagens redovisade sociala ansvarstagande. Urvalet är svenska spelföretag som är noterade på Stockholmsbörsen. De studerade företagen är LeoVegas, Evolution AB, Betsson AB och Kindred Group PLC. LÄS MER

 3. 3. “Vi är King av Casino - och är man ett kungligt spelbolag måste man även ta ett kungligt ansvar” : En fallstudie om spelbolaget LeoVegas sociala ansvar i sitt externa kommunikationsarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Klara von Liewen Wistrand; Frida Halvardsson; [2022]
  Nyckelord :Legitimacy; external communication; LeoVegas; gambling companies; gambling problems; social responsibility; CSR; online games; Legitimitet; extern kommunikation; LeoVegas; spelbolag; spelproblem; socialt ansvar; CSR; onlinespel;

  Sammanfattning : Online gambling related problems is a growing societal problem. Hence, the online gambling companies are meeting increased pressure to take social responsibility for their impact. In this way, a paradox is created between making money from increased gambling and reducing gambling addiction. LÄS MER

 4. 4. Vem är personen bakom pokerfejset? : En kvalitativ intervjustudie om hur spelberoende kan hålla människor på en genomgående destruktiv väg i livet och hur det kan hållas dolt för alla i sin omgivning under lång tid fram till tillfrisknandet.

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Eva Assmar; [2022]
  Nyckelord :Gambling addiction; Problem gambling; Poker face; Gambling recovery; Former gambling addict; Self-help groups; Sense of coherence; Stigma; Spelberoende; Problemspel; Pokerfejs; Spelfrihet; Spelfria spelberoende; Självhjälpsgrupper; KASAM; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med spelproblem har betydligt oftare suicidtankar, suicidplaner och suicidförsök än den allmänna befolkningen. Spelproblem är ett folkhälsoproblem då det kan ge allvarliga sociala, hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser för individen, för närstående och för samhället i stort. LÄS MER

 5. 5. Medberoende anhöriga: socialtjänstens arbete för att nå, fånga upp och erbjuda hjälp. : - En kvalitativ intervjustudie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ebba Andersson; Moa Myrflott Sandell; [2022]
  Nyckelord :Co-dependent relatives; social services; social workers; reach out; catch up; outreach programme.; Medberoende; anhöriga; socialtjänst; socialarbetare; nå ut; fånga upp; uppsökande arbete.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to understand how social workers, working for social services in Sweden, reach out, catch up and offer co-dependent relatives to individuals with alcohol- and/or substance abuse help. Scientific research show that co-dependent people often develop a dependent relationship to their relatives with addiction, which cause feelings of shame and stigmatization. LÄS MER