Sökning: "Game analys"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade orden Game analys.

 1. 1. Hur spelarerfarenhet påverkar strategival vid impasse-drivna inlärningsmoment i ett actionplattformspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :August Hassnert; William Jarlow; [2019]
  Nyckelord :impasse-driven inlärning; inlärningsstrategier; erfarenhet; spel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att besvara hur strategierna Repair och External Information Retrieval (EIR) används av spelare av varierande erfarenhetsnivå för att tackla impasse-drivna inlärningsmoment i actionplattformspel. En artefakt i form av en spelprototyp inom actionplattform-genren har skapats för att besvara frågeställningen. LÄS MER

 2. 2. The Visual Conveyance of Narrative : From A Cognitive Perspective

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Ossian Borg Gyllenbäck; [2019]
  Nyckelord :narrative; visuals; video games; mise-en-scene; fabula syuzhet; engagement; casual cognition; narrativ; visuell; datorspel; mise-en-scene; fabula syuzhet; engagemang; kausal kognition;

  Sammanfattning : This qualitative study aims to explore, from a cognitive perspective, the influence visuals have on conveying the game's narrative and how this engages the player. The focus being to further the understanding of how both visuals and narrative affect the overall experience. LÄS MER

 3. 3. A stochastic differential equation derived from evolutionary game theory

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Analys och sannolikhetsteori

  Författare :Brian Treacy; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Spelvolym i innebandyns smålagsspel : en kvantitativ studie i icke-linjär pedagogik

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mårten Storm; Mattias Lind; [2019]
  Nyckelord :small-sided games; floorball; pedagogy; small-area games; nonlinear pedagogy; volume of play; shots; shots on goal; smålagsspel; innebandy; pedagogik; icke-linjär pedagogik; spelvolym; avslut; avslut på mål;

  Sammanfattning : Sammanfattning Väldigt lite är känt om hur olika träningsmetoder påverkar teknisk utveckling hos innebandyspelare. Syftet med studien var att undersöka hur olika typer av smålagsspel i innebandy påverkar spelvolymen samt antal avslut och avslut på mål. LÄS MER

 5. 5. AlphaZero to Alpha Hero : A pre-study on Additional Tree Sampling within Self-Play Reinforcement Learning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Carlsson; Joey Öhman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In self-play reinforcement learning an agent plays games against itself and with the help of hindsight and retrospection improves its policy over time. Using this premise, AlphaZero famously managed to become the strongest known Go, Shogi, and Chess entity by training a deep neural network from data collected solely from self-play. LÄS MER