Sökning: "Game writing"

Visar resultat 11 - 15 av 60 uppsatser innehållade orden Game writing.

 1. 11. How tools shape the game authoring process

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jimmy Brunnberg; [2020]
  Nyckelord :Authoring tool; Authoring; IDN; Game writing; Master narrative;

  Sammanfattning : This study aims to answer how Interactive Digital Narrative authoring tools shape the authoring process. Any tool or software shapes the way its users interact with it, oftentimes without the user even knowing it. LÄS MER

 2. 12. What Affects Motivation? A Study of Students’ Attitudes towards ESL Learning in Swedish Lower Secondary Schools

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Jesper Lindberg; [2020]
  Nyckelord :English as a second language; second language teaching and learning; motivation; student attitudes; educational activities;

  Sammanfattning : This study investigates how different educational activities affect students’ motivation and how teachers can induce students’ motivation to learn English as a second language (ESL) in Swedish lower secondary schools. Data was gathered through a questionnaire and analyzed through a sociocultural perspective. LÄS MER

 3. 13. Varför är det så svårt att lyssna? : En uppsats om elevers svårigheter med att skapa ett socialt och tryggt samspel på fritidshemmet

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hedvig Forsén; [2020]
  Nyckelord :After - school programme; relations; safety; communication; conflict management; fritidshem; relationer; trygghet; kommunikation; konflikthantering;

  Sammanfattning : The purpose of this independent work is to highlight how important it is to work with pupils' social knowledge in school. The work also aims to investigate how educators can help acting out pupils in the social interaction. LÄS MER

 4. 14. Öyvind Fahlström i översättning : Historieskrivning på Moderna Museet genom exemplet Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Höglund; [2019]
  Nyckelord :translation; historiography; Öyvind Fahlström; Mieke Bal; Susan Sontag; Moderna Museet; Manipulera världen – Aktivera Öyvind Fahlström; översättning; historiografi;

  Sammanfattning : Öyvind Fahlström in translation aims to examine how Moderna Museet interpreted Öyvind Fahlström in Manipulate the World – Connecting Öyvind Fahlström; an exhibition that showcased pieces by the postwar artist Öyvind Fahlström together with works by contemporary artists. I understand the exhibition as a ’game of translation’, in which the artworks and the texts connected to Manipulate the World are put in play with previous interpretations of the artist. LÄS MER

 5. 15. Det gröna guldet - En rättslig analys av vadhållningsmarknadens spelutbud

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ask Forssblad; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; förvaltningsrätt; idrottsjuridik; matchfixning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vadhållningsutbudet på spelmarknaden är mångfacetterat. Det innefattar bland annat antalet gula kort och hörnor, måldifferensen med vilken ett lag ska vinna och resultatkombinationer som ackumulerar det totala oddset. För den som avser att manipulera en fotbollsmatch finns det således ett stort antal tillvägagångssätt. LÄS MER