Sökning: "Game writing"

Visar resultat 26 - 30 av 60 uppsatser innehållade orden Game writing.

 1. 26. "Titta! Vi håller på att lösa ett problem, vill du vara med?" : En essäuppsats om pedagogers delaktighet i barns lek

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Amanda Wingren Björk; [2017]
  Nyckelord :Play; Children; Pedagogues; Preschool; Participation; Communication; Roger Säljö; Sociocultural theory; Lek; Barn; Pedagoger; Förskola; Delaktighet; Kommunikation; Roger Säljö; Sociokulturella teori;

  Sammanfattning : This essay begins with a story that reveals the encounter between pedagogues and children in their free play. In the first part, To be with or stand outside I describe how me and my colleague who are in the pre-school yard meet children through the different ways we participate or don’t participate in their play. LÄS MER

 2. 27. Gränssättning och genus i den fria leken

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sandra Ax; Serap Kessidis; [2017]
  Nyckelord :Preschool; free play; gender specific toys; teachers approach; boundaries; Förskola; Fri lek; Könsbestämda leksaker; Pedagogers förhållningssätt; gränssättning;

  Sammanfattning : What we are investigating in experience-based essay is children’s free play in preschool. The purpose is to find out exactly how free the so called “free play” is and what interventions from the teachers can result in and contribute to when it comes to children’s play in preschool. LÄS MER

 3. 28. En himmelsblå höst : En kvalitativ innehållsanalys om etnocentrism inom svensk sportjournalistik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Oskar Silverberg; Robert Rosén; [2016]
  Nyckelord :Journalism; sports; football; Champions League; Malmö FF; objectivity; ethnocentrism; qualitative content analysis; Aftonbladet; Expressen; Sydsvenskan; Skånska Dagbladet;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to see how well newspapers manage to maintain their objectivity and balance when covering a Swedish team’s matches in an European tournament. We did this by doing a qualitative content analysis of the two biggest local newspapers, Sydsvenskan and Skånska Dagbladet, and the two biggest tabloids, Aftonbladet and Expressen – and their coverage of Malmö FF’s participation in the UEFA Champions League 2015. LÄS MER

 4. 29. A comparative study of translation strategies applied in dealing with role languages. : A translation analysis of the video game Final Fantasy XIV

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Japanska

  Författare :Bowie Chiang; [2016]
  Nyckelord :Localisation; role language; Japanese; English; translation studies; video games.;

  Sammanfattning : Localisation is the process of taking a product and adapting it to fit the culture in question. This usually involves making it both linguistically and culturally appropriate for the target audience. LÄS MER

 5. 30. I ensamhetens rum : En motivstudie av den skrivande kvinnan, gestaltad i romanerna Ingen mans kvinna, Kärlek i Europa och Grand final i skojarbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Hörnberg; [2016]
  Nyckelord :artist novel; gender theory; genre studies; respectability; intersectional theory; gender roles; women writers; Ulla Bjerne; Birgitta Stenberg; Kerstin Ekman; konstnärsroman; genusteori; genreteori; respektabilitet; intersektionellt perspektiv; könsroller; kvinnligt skapande; Ulla Bjerne; Birgitta Stenberg; Kerstin Ekman;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en motivstudie av hur den skrivande kvinnan skildras i romanerna Ingen manskvinna (1919) av Ulla Bjerne, Kärlek i Europa (1981) av Birgitta Stenberg och Grand final i Skojarbranschen (2011) av Kerstin Ekman. Motivet av den skrivande kvinnan och hur hon förhåller sig till sitt skapande utifrån könsnormativa förväntningar, analyseras utifrån ett genusteoretiskt perspektiv med Beverly Skeggs respektabilitetsteori som ramverk. LÄS MER