Sökning: "Gamification"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade ordet Gamification.

 1. 1. Gamification inom MOOCs : Framsteg och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Oscar Frank; [2021]
  Nyckelord :Massive Online Open Course; MOOC; gamification; litteraturstudie; motivation;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen utforskar tidigare litteratur på gamification inom Massive Online OpenCourses (MOOCs) för att undersöka hur gamification uppfattas som ett verktyg i MOOCs.Analysverktyget som används är en kvantitativ innehållsanalys som avgränsar genomsökningentill 17 publikationer om gamification i MOOC. LÄS MER

 2. 2. Gamification : En kvalitativ studie om motivationsskapande genom spelmekanismer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny du Puy Elmsäter; Hanna Jensen; [2021]
  Nyckelord :gamification; intrinsic motivation; extrinsic motivation; Self-Determination Theory; game mechanics; gamification; inre motivation; yttre motivation; Self-Determination Theory; spelmekanismer;

  Sammanfattning : Gamification är appliceringen av spelmekanismer i icke-spelkontextuella miljöer för att skapa motivation som kan användas för att utföra uppgifter. Denna uppsats avsåg utforska hur det appliceras och utvecklas på djupet, med fokusering på hur spelmekanismer påverkar inre och yttre motivation. LÄS MER

 3. 3. Augmented Reality in the Museum: Creating and Evaluating an AR Mobile Application in an Exhibition

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Frida Berntson; [2020-09-08]
  Nyckelord :museum; augmented reality; utställning; besökarupplevelse; applikation; digital humaniora; 3d;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to map the process of making an AR application using 3D models for a museum, and study visitors’ experience of the application and investigate if the application generates a more meaningful experience compared to not using the application. The mix of digital production and empirical study of the created technology is a new way of investigating digital cultural heritage. LÄS MER

 4. 4. NÄR EN STORLEK INTE PASSAR ALLA En kvalitativ studie om hur olika personligheter hos användare påverkar utvecklingen av gamification

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Isabellé Bellarp; Jenny Lenhammar; [2020-09-03]
  Nyckelord :Gamification; Individanpassad gamification; Användartyper; HEXAD user types; Utveckling; Spelelement;

  Sammanfattning : Gamification är ett begrepp som syftar till att använda element från spelvärlden i helt andra sammanhang i syfte att ändra ett visst beteende samt skapa motivation och engagemang. Det finns ett ökande intresse inom organisationer att använda gamification i syfte att påverka sina medarbetare. LÄS MER

 5. 5. Gamification in Secondary Education - A User-Centered and Interdisciplinary Approach

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Izabella Jedel; [2020-07-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The present study concerns an innovative approach to education; applying game elements as a blended learning strategy in secondary education. An exploratory case study of a gamified mathematics course in a secondary school in Sweden was conducted. LÄS MER