Sökning: "Gaming and language"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Gaming and language.

 1. 1. Språkliga asymmetrier och engelskans funktion i kommunikation mellan svenskspråkiga gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Rasmus Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Superdiversity; bilingualism; translanguaging; co-op games; gaming; Superdiversiteetti; monikielisyys; limittäiskielisyys; kaksinpeli; videopeli; Superdiversitet; flerspråkighet; transspråkande; co-op spel; spelande;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från perspektivet att alla elever i den svenska gymnasieskolan på ett eller annat sätt är flerspråkiga. Den virtuella kontexten och globalisering har bidragit till att ungdomar i gymnasieåldern möter och engagerar sig i sociala kontexter där engelskan fyller ett viktigt kommunikativt syfte. LÄS MER

 2. 2. Video Games' Effect on Language Learning Motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Dorothea Richtoff; Gabriel Persson; [2022]
  Nyckelord :motivation; video games; EFL; language learning; extracurricular; extramural; foreign language acquisition;

  Sammanfattning : While online activity is increasing among young Swedish students, motivation to learn English in school is decreasing (Skolverket, 2011). While many studies confirm the positive effect that leisure gaming can have on language acquisition (Atma, Azmi & Hassan, 2020; Ferdig & Pytash, 2014; Li, 2020; Rudis & Poštić, 2017), how students’ motivation is affected is far less researched. LÄS MER

 3. 3. Socialization and linguistic confidence development in ESL learners through MMORPGs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Andersson; Sabirin Hussein Mohamed; [2022]
  Nyckelord :MMORPS; Socialication skills; linguistic confidence; motivation; gamer interaction; ESL; EFL;

  Sammanfattning : Gaming is an activity that many second language students engage in during their free time, however, games are for more than just playtime. The aim of this literature study is to analyse in what way MMORPGs can have a positive impact on ESL and EFL learners' confidence in using English as well as help develop socialization skills. LÄS MER

 4. 4. Digital games and collocations : A study of the relationship between L2 learners' gaming habits and knowledge of collocations

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sebastian Amarius; Oliver Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :Second language acquisition; collocations; digital games; extramural English activities; collocation teaching;

  Sammanfattning : Digital games are often considered a pastime activity with little to no real or tangible benefits. This, however, is contrary to studies on the usefulness of digital games in second language (L2) learning. There are several aspects of L2 learning that are affected positively by gaming, as well as other extramural English (EE) activities. LÄS MER

 5. 5. L2 Vocabulary learning through MMORPGs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nellie Stiberg; Aldina Saskin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The gaming community has grown significantly over the past two decades and is playing a major role in learners’ English development. This literature study aims to examine to what extent there is a correlation between playing massive multiplayer online role-playing games (MMORPGs) and English learners' vocabulary acquisition as well as their motivation to learn. LÄS MER