Sökning: "Gamma method"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden Gamma method.

 1. 1. Timber Concrete Composite floors with Cross Laminated Timber - Structural behavior & Design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Albin Forsberg; Filip Farbäck; [2020]
  Nyckelord :timber concrete composite; TCC; floors; cross-laminated timber; CLT; structural behavior; design methods; Gamma method; Equivalent gamma method; Extended gamma method; RFEM; first natural frequency; serviceability limit state; ultimate limit state; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På grund av den ökade miljö- och klimatmedvetenheten har övergången till förnybara material påskyndats, och detsamma gäller intresset för träbyggande. Med att bygga högt i trä kommer dock ett flertal konstruktionsmässiga utmaningar, där en av utmaningarna är dynamik på grund av träets låga egenvikt jämfört med andra mer konventionella byggnadsmaterial. LÄS MER

 2. 2. Uncertainties in the Innovation Process : The Impact of External Uncertainties

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Simon Algotsson; Johan Öhlander; [2020]
  Nyckelord :Innovation; Innovation process; Uncertainties; External uncertainties; Resources.;

  Sammanfattning : This thesis is about How External Uncertainties Affect the Innovation Process. Written during the spring term of 2020 by Simon Algotsson and Johan Öhlander. The thesis main goal is to generate knowledge about the properties and sources of external uncertainties and create an understanding of how they can come to affect an innovation process. LÄS MER

 3. 3. Influence of cropping and fertilization on soil pore characteristics in a long-term field study

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :David Nimblad Svensson; [2020]
  Nyckelord :X-ray CT; soil structure; biopores; connectivity;

  Sammanfattning : Soil porosity, pore size distribution and pore characteristics such as connectivity are important for a range of soil processes including ease of root growth and air and water transport. The pore structure is therefore an important part of soil fertility. LÄS MER

 4. 4. Numerical Analysis of the Two Dimensional Wave Equation : Using Weighted Finite Differences for Homogeneous and Hetrogeneous Media

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap; Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap; Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap

  Författare :Christian Böhme; Anton Holmberg; Martin Nilsson Lind; [2020]
  Nyckelord :hetrogeneous media; variable wave speed; wave equation; finite differences; gamma method; multigrid; weighted central difference; numerical analysis; agmg; gamma discretisation; two dimensional wave equation;

  Sammanfattning : This thesis discusses properties arising when finite differences are implemented forsolving the two dimensional wave equation on media with various properties. Both homogeneous and heterogeneous surfaces are considered. LÄS MER

 5. 5. Dynamic prediction of repair costs in heavy-duty trucks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Lakshidaa Saigiridharan; [2020]
  Nyckelord :Hurdle Gamma model; Hierarchical hurdle Gamma model; Generalized linear model GLM ; Supervised Machine Learning; feature selection; Akaike Information Criterion AIC ; prediction of repair costs; heavy-duty trucks; truck variants; operational features;

  Sammanfattning : Pricing of repair and maintenance (R&M) contracts is one among the most important processes carried out at Scania. Predictions of repair costs at Scania are carried out using experience-based prediction methods which do not involve statistical methods for the computation of average repair costs for contracts terminated in the recent past. LÄS MER