Sökning: "Gamze Izgi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gamze Izgi.

  1. 1. Patienters upplevelser av tvångsvård : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Gamze Izgi; [2018]
    Nyckelord :Involuntary treatment; Psychiatric care; Patient experience; Tvångsvård; Psykiatrisk vård; Patienters upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: All vård och behandling bör tillämpas med respekt för patientens autonomi och integritet. Patienter med en allvarlig psykisk störning tvångsvårdas efter stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård. Tvångsvård kan begränsa patienters delaktighet och självbestämmande då de inte längre kan vara lika självständiga. LÄS MER