Sökning: "Gara Tahir"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gara Tahir.

 1. 1. The Ethnic Barrier : An exploratory study of the perception of ethnic diversity within investment banks in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Michael Mekonnen; Gara Tahir; [2021]
  Nyckelord :Diversity; Ethnic Diversity; Investment banking; Sweden; Foreign background; Mångfald; Etnisk mångfald; Investment banker; Sverige; Utländsk bakgrund;

  Sammanfattning : This paper aims to give an insight into how employees, with foreign backgrounds, at investment banks in Sweden perceive the industry with respect to ethnic diversity. Furthermore, it intends to investigate how employees within investment banks believe ethnic diversity can be improved with a focus on the recruitment process. LÄS MER

 2. 2. Vilka kriterier är viktiga för användarupplevelsen vid interaktion med en språkcafé-robot?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Michael Mekonnen; Gara Tahir; [2019]
  Nyckelord :Design Thinking; HRI; HRI-design; Diffusion Of Technology; RALL; Social Robots; Technology Acceptance TAM ; Uncanny Valley.;

  Sammanfattning : As the number of immigrants in Sweden rises, the demand for alternative methods for language learning increases simultaneously. The use of social robots for teaching a second language is a promising field. The following research question has been designed to identify how social robots can be improved to better suit second language learners. LÄS MER