Sökning: "Garantiansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Garantiansvar.

 1. 1. Emissionsgarantiers rättsliga verkan. Utifrån NJA 2016 s. 107

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Alexandersson; [2017-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att upprätthålla ett dynamiskt näringsliv och ge aktiebolag möjlighet att stärka sin finansiella ställning är nyemission ett vanligt inslag på marknaden. En nyemission som inte blir fulltecknad riskerar dock att skada det emitterande bolaget, dess aktieägare och andra parter med intressen i bolaget. LÄS MER

 2. 2. Felansvar i Materiella Uppdragsavtal - Med särskilt fokus på kommersiella avtal i entreprenadjuridiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sara Jellback; [2016]
  Nyckelord :Affärsjuridik; Felansvar; Entreprenadrätt; Materiella uppdragsavtal; Entreprenadjuridik; Fel i uppdraget; Uppdragsavtal; Kommersiella avtal; Kommersiell Avtalsrätt; Standardavtal; Standardavtalsrätt; Transporträtt; Tillverkning av lös sak; Benefika avtal; Förvaring av lös sak; Avtalsrätt; Vårdansvar; Omsorgsplikt; NJA 2015 s.110; NJA 2015 s.3; NJA 2013 s.1174; Myresjöhusfallet; Ansvar; Culpa; Fel i tjänsten; Fel i uppgifter; Fel i utförande; Fel i förpliktelser; Fackmässighet; Utförandeentreprenad; AB04; ABT06; ABS95; BKK; Entreprenad; Lojalitetsplikt; Objektansvar; Upplysningsplikt; Produktansvar; Ansvarsfriskrivning; Garanti; Garantiansvar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka rättsreglerna gällande fel i materiella uppdragsavtal, samt hur uppdragstagarens felansvar ter sig och vad detta omfattar. Därtill skall uppsatsen i mindre utsträckning utreda huruvida det finns någon genomgående röd tråd inom felansvaret. LÄS MER

 3. 3. Produktansvar vid hästavel : Tillämpningsproblem i gällande rätt

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Sofia Lundberg; [2009]
  Nyckelord :Produktansvar; Köprätt; Skadeståndsansvar; Felansvar; Garantiansvar; Hästavel; Genetiska fel.;

  Sammanfattning : Organiserad hästavel har bedrivits i Sverige sedan sekler tillbaka. Under de senaste åren har aveln ökat och effektiviserats genom användningen av artificiell insemination. I dagsläget kan ett enda ejakulat fördelas på flera ston och stona behöver inte längre transporteras långa sträckor till hingsten. LÄS MER

 4. 4. ”Befintligt skick”-klausuler - en perspektivstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jon Runebjer; [2008]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : På grund av de förändringar det svenska samhället genomgick under efterkrigstidens 50- och 60-tal ökade kraven på den köprättsliga regleringen. Allt fler hade ekonomisk möjlighet att köpa allt mer. LÄS MER

 5. 5. Produktansvar till följd av underförstådda garantier

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Sara Nilsson; [2005]
  Nyckelord :garanti; försäkring; produktansvar; skadeståndsrätt; ansvar;

  Sammanfattning : Produktansvar är det ansvar en tillverkare, säljare eller någon annan har för skada som uppkommer genom en levererad produkts skadebringande egenskaper. Enligt gällande rätt kan en säljare bli ansvarig gentemot en kommersiell köpare i Sverige för produktskador på två grunder, dels culpa, dels garanti. LÄS MER