Sökning: "Garantiregistreringssystem"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Garantiregistreringssystem.

  1. 1. Garantiregistreringsapplikation Skapa garantikvitton med hjälp av befintlig kund och produktdata

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

    Författare :Anders Bergh; Daniel Nord; [2006]
    Nyckelord :robotics; Automation; Oracle 10g; IBM DB2; Garantiregistreringssystem; Visual C ; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Vårt examensarbete gick ut på att skapa en prototyp på en applikation till Team Sportia, Hässleholm, som skulle underlätta garantiregistering vid cykelförsäljning. Den skulle göra sökning och sammställning av information från en Oracle-produktdatabas och en IBM-kunddatabas. LÄS MER