Sökning: "Garbage Can"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden Garbage Can.

 1. 1. Lösningen heter riktat statsbidrag, men vad är problemet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nora Kerekes; Sara Olsson; [2020-02-20]
  Nyckelord :Riktade statsbidrag; garbage can model; kommun; process;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Riktade statsbidrag är ett statligt styrmedel som finns för attregeringen med öronmärka pengar ska kunna påverka områden av nationellt intresse. Flertaletaktörer har från nationell nivå presenterat problematiska aspekter av de riktade statsbidragen pålokal nivå. LÄS MER

 2. 2. Persuasive Technology for Appealing to the Motivation of Chinese for Garbage Classification

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dingxu Bai; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The amount of garbage is rapidly increasing in China  nowadays, which has led to severe environmental  problems. Garbage recycling is imperative in dealing with the problem and garbage classification plays an essential role in the recycling process. However, most Chinese have weak awareness of garbage classification. LÄS MER

 3. 3. Vårdvagnen som reducerar omsorgspersonalens sannolikhet till belastningsskada : Ett projekt för att modernisera arbetsförhållandena på seniorboenden och förebygga ett repetitivt arbete bland omsorgspersonalen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ellen Brenander; Nils Salonen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This bachelor thesis has been carried out in collaboration with health and social care department at the municipality of Kungsbacka. The innovation project has involved a product development process with purpose to modernize the working conditions at senior residence and prevent repetitive work among caregivers. LÄS MER

 4. 4. Garbage Collected CRDTs on the Web : Studying the Memory Efficiency of CRDTs in a Web Context

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Michael Rehn; [2020]
  Nyckelord :crdt; crdts; conflict; free; replicated; data; type; garbage; collection; gc; p2p; peer; to; distributed; systems; causal; broadcast; web; webrtc; browser; chrome; memory; measuring; measurement; benchmark; crdt; crdts; konflikt; fria; replikera; data; typer; skräp; samling; gc; p2p; peer; to; distribuerade; system; causal; broadcast; webb; webrtc; webbläsare; chrome; minne; mäta; mätning; benchmark;

  Sammanfattning : In today's connected society, where it is common to have several connected devices per capita, it is more important than ever that the data you need is omnipresent, i.e. its available when you need it, no matter where you are. We identify one key technology and platform that could be the future—peer-to-peer communication and the Web. LÄS MER

 5. 5. Hidden Costs and Opportunities of Kotlin versus Java on Android Runtime

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johan Luttu; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In mid-2019, Kotlin became Google’s preferred language for Android application development instead of Java. Therefore, it is in entities’ interest to migrate from Java to Kotlin for their Android projects to get the most support from Google. This study has evaluated what a Java (version 8) to Kotlin (version 1.3. LÄS MER