Sökning: "Garment measurement chart"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Garment measurement chart.

 1. 1. Kroppslängd : En studie om kroppslängdens påverkan på passformen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anni Lundkvist Grönberg; [2019]
  Nyckelord :Body height; Body measurement; Fit; Basic pattern; Market research; Kroppslängd; Kroppsmått; Passform; Grundmönster; Marknadsundersökning;

  Sammanfattning : Denna studie är en kandidatuppsats i designteknik. Bakgrunden till arbetet är en fältstudie som genomfördes våren 2019. Fältstudien spenderades på ett modeföretag, specifikt på en avdelning som tar fram damkläder. Under den tiden jobbade avdelningen med att ta fram plagg för kvinnor som är kortare än genomsnittet. LÄS MER

 2. 2. 3D som stöd vid produktutveckling : Undersöker gradering av avatar utifrån kroppsmåttlista samt passformsåtergivelse i 3D för överdelsplagg herr

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Broberg; [2018]
  Nyckelord :3D mannequin; virtual fitting technology; apparel product development; menswear; alpha size; 3D mannekäng; passform; produktutveckling; avprovning; herrkläder; alfastorlek;

  Sammanfattning : Grunden för arbetet bygger på uppdragsgivarens intresse att arbeta med 3D simulering för passformsbedömning av klädesplagg vid produktutveckling. Rapportens syfte är att undersöka programvaran Lectra Modaris 3D version V8R1 funktioner, möjligheter och begränsningar. LÄS MER

 3. 3. Gradering av barnplagg : En jämförelse mellan två olika sätt att applicera gradering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefin Andersson; [2018]
  Nyckelord :Grading methods; Children’s clothing; Body measurements; Grading intervals; CAD; Graderingsmetoder; Barnkläder; Kroppsmått; Graderingsintervall; CAD;

  Sammanfattning : Följande studie är en kandidatuppsats i designteknik. Den undersöker skillnader som uppkommer vid gradering när två olika appliceringsmetoder används. Undersökningen görs på uppdrag från ett svenskt modeföretag. LÄS MER

 4. 4. Mätning på rätt sätt : Förenkla kommunikationen mellan designtekniker och leverantör inom textilbranschen, underlätta processen vid plaggframtagning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Isabell Fläde; [2017]
  Nyckelord :Plaggavmätning; Kommunikation; Plaggmåttlistor; Passform;

  Sammanfattning : Denna studie görs på uppdrag av ett svenskt modeföretag som har stött på ett kommunikationsproblem. Företaget jobbar med många olika leverantörer världen över och de har märkt att deras plaggmåttlistor många gånger missuppfattas av leverantörerna. LÄS MER

 5. 5. Effektiv produktion genom plaggmåttlista : Kommunikation mellan konfektionsföretag och leverantör

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Dajana Corkovic; [2017]
  Nyckelord :Garment measurement chart; effective product development; communication with supplier; measurement guide; production; Plaggmåttlista; effektiv produktutveckling; kommunikation med leverantör; mätguide; produktion;

  Sammanfattning : Det är idag vanligt att konfektionsföretagen inte gör sina egna mönster till produktion. Istället skapar de tydliga produktionsspecifikationer och måttlistor som skickas till leverantör för att påbörja en produktutveckling och produktion. LÄS MER