Sökning: "Garpenberg"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Garpenberg.

 1. 1. Kartläggning av flotationskinetik i Garpenbergs anrikningsverk.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Brånn; [2019]
  Nyckelord :Flotation; flotationskinetik; Garpenberg; Boliden;

  Sammanfattning : Sammanfattning Boliden Mineral AB är intresserade av att göra en omfattande kartläggning av flotationskinetiken i alla sina anrikningsverk. Kartläggning av ett anrikningsverk är en viktig pusselbit för att förbättra processen, se eventuella flaskhalsar och utveckla framtida processmodeller. LÄS MER

 2. 2. Numerical Investigation of Rock Support Arches

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Theofanis Rentzelos; [2019]
  Nyckelord :rock mechanics; rock engineering; rock support arches; artificial pressure arches; mining; FLAC3D; numerical investigation; numerical modeling; Dammsjön orebody; model calibration; rockbolt perfomance; ground support; field measurements; displacements; rock support yielding; rock mass yielding; point load test; rill mining method; Avoca mining method; Boliden; rill bench; parametric study; μηχανική πετρωμάτων; μεταλλευτική; υπόγεια έργα; υποστήριξη σηράγγων; υποστήριξη υπόγειων έργων; αριθμητική προσομοίωση διαρροή υποστήριξης; μετατοπίσεις; διαρροή βραχομάζας; τεχνητό τόξο υποστήριξης πετρώματος; δοκιμή σημειακής φόρτισης; παραμετρική ανάλυση; Ακαδημία Αθηνών; bergteknik;

  Sammanfattning : The Garpenberg mine, owned by the Boliden Mining group, has established a trial area at Dammsjön orebody in order to examine the possibility of increasing the productivity of the mine. The mine uses the rill mining method with a current rill height of 15 m. LÄS MER

 3. 3. Strengthening the safety culture by an innovative project : A change project in the mining industry

  Magister-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Sandra Strömbom; [2018]
  Nyckelord :safety culture; healthy work place; accident rate; work environment; säkerhetskultur; säkra och hälsosamma arbetsplatser; olycksstatistik; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Strengthening the safety culture with the aim to build safe and healthy workplaces is in focus for many organizations. Safety and health is affected by various factors as for example systematic safety management, management focus, an informed culture, participation, involvement, social processes and empowerment. LÄS MER

 4. 4. Herrgårdshushållets organisationsutveckling på Garpenbergs herrgård 1800-1899 : En studie om herrgårdens tjänstefolk och dess förändring över tid

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Henry Karhukorpi; [2017]
  Nyckelord :mansion household; servants; Garpenberg ironworks; Dalarna;

  Sammanfattning : This essay examines how the organization and size of the mansion household changed atGarpenberg’s mansion between 1800-1899, in the terms of servants, their occupation and wherefrom they were recruited. This has been done by using catechetical lengths as the primary source. LÄS MER

 5. 5. Förbättrad provtagning för säkrare analyser : Kartläggning av provtagningsanläggningen i Aitik anrikningsverk och rekommendationer för omkonstruktion och underhållsarbete med perspektiv ur RAMS och LCC

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Agnes Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Provtagningssystem; Drift- Underhåll; LCC; RAMS; FMEA;

  Sammanfattning : Using a more reliable sampling system Aitik can have a greater control over the enrichment process and thus have a major prerequisite for increasing the profitability of the company. An increased production, according to the new production target, are putting an increased pressure on the analysis precision and process control to maintain the high quality of the copper concentrate. LÄS MER