Sökning: "Gas sealing"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Gas sealing.

 1. 1. Design of an Embedded Torque Sensor : Based on Volumetric Strain induced Differential Air Pressure

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Wen Qi; [2022]
  Nyckelord :Torque; Electronics; Gas sealing; Pressure measurement;

  Sammanfattning : This paper proposes a torque sensor based on the differential air pres- sure measurement method using a new embedded structure. The pro- posed sensor design is an improvement over the previous sensor design. The mechanical sensitivity, resolution, and stress distribution of the new sensor are analyzed by finite element modeling. LÄS MER

 2. 2. Utformning och installation av internetuppkopplad datalogger för kontinuerlig sintringsugn : Utveckling och implementation av Raspberry Pi baserad internetupkopplad datalogger, samt framtagning av lösningsförslag för viktmätning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion; Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Erik Nygårds; Martin Oliw; [2021]
  Nyckelord :Product development; datalogger; sintering furnace; metal powder; internet-connected datalogger; Produktutveckling; datalogger; sintringsugn; metallpulver; internetuppkopplad datalogger;

  Sammanfattning : Höganäs AB has a customer center where they perform their cutomers production processes usingtheir own metal powder, thereby gaining knowledge of how the powder behaves and how it can be improved. The powder is usually pressed, and then sintered in a sintering furnace where temperature and atmosphere composition gives the component its desired characteristics. LÄS MER

 3. 3. Konstruktion av LPG-bas med separatorenhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Murat Albayati; Sven Erik Ahlgren; [2020]
  Nyckelord :LPG; produktutveckling; maskinteknik; bränslehantering;

  Sammanfattning : Påfyllning av LPG-bränsle (motorgas) till fordon sker i en tankstation och vid tankning är det viktigt att bränslet är filtrerat och i flytande form. Denna filtrering och tillståndsreglering åstadkoms med hjälp av en sammansättning komponenter som kallas LPG-bas. LÄS MER

 4. 4. Fallstudie om hur Gävle kommun kan minska sitt dricksvattensvinn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Christoffer Eriksson; Dorothy Khorshed; [2019]
  Nyckelord :Drinking water; action plan; leakage; physical losses; commercial losses; Gävle municipality; Gästrike Vatten; Dricksvattensvinn; handlingsplan; odebiterat vatten; läckage; fysiska förluster; kommersiella förluster; Gävle kommun; Gästrike Vatten;

  Sammanfattning : To ensure sustainable development UN approved 17 sustainable development goals in the year of 2015, in which goal six specifies to ensure water and sanitation for all, and specified in goal six target indicator four, in a more effective way. To have an average of 24% in losses of the total amount of produced drinking water in Sweden is not effective, and Gävle municipality isn´t any better with their recorded drinking water wastage between 28-40% the last years. LÄS MER

 5. 5. Measurement of Thermal Insulation properties of TBC inside the Combustion chamber

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Materialvetenskap

  Författare :Siamak Kianzad; [2017]
  Nyckelord :Materials; TBC; Thermal barrier coating; heat flux; crack; combustion chamber; heavy duty diesel engine; single-cylinder; dummy valve; 8YSZ; YSZ; segmented cracks; radiative heat transfer; lanthanum gadolinium; EB-PVD; PVD; APS; CVD; horizontal cracks; vertical cracks; crack propagation; crack initiation;

  Sammanfattning : This master thesis project was performed in collaboration with Scania CV AB, Engine Materials group. The purpose with the project was to investigate different ceramic TBC (Thermal Barrier Coating) thermal insulation properties inside the combustion chamber. LÄS MER