Sökning: "Gastrointestinal complications"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Gastrointestinal complications.

 1. 1. Complications and the quality of life after surgical correction of medial patellar luxation in dogs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Karin Rantén; [2018]
  Nyckelord :medial patellar luxation; surgery; complications; quality of life; dog; retrospective; questionnaire;

  Sammanfattning : Medial patellar luxation is one of the most common orthopedic disorders in dogs, especially in small breed dogs. It is, in most cases, a developmental disorder associated with skeletal deformities and malalignment of the extensor mechanism. Patellar luxation is classified into four grades, see Table 2. LÄS MER

 2. 2. A retrospective study of postoperative complications after fracture repair in dogs and cats, with focus on fractures in the radius and ulna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Yusi Fang; [2018]
  Nyckelord :fractures; surgery; complications; radius ulna;

  Sammanfattning : Orthopaedic surgeries, including fracture surgeries, are performed on a routine basis at large hospitals in Sweden. Complications after surgeries are inevitable but can probably be reduced by the understanding of potential complications that can arise and risk factors behind them. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder för främjandet av den gastrointestinala motiliteten i det postoperativa skedet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Olsson; Ina Rasmusson; [2018]
  Nyckelord :Constipation; Gastrointestinal motility; Ileus; Nursing; Postoperative; Gastrointestinal motilitet; Ileus; Obstipation; Omvårdnadsåtgärder; Postoperativt;

  Sammanfattning : Dysfunktion av den gastrointestinala motiliteten under det postoperativa skedet är en komplikation som kan orsakas till följd av kirurgiska ingrepp. Detta kan orsaka bukspänning, illamående samt smärta som komplicerar en ofullständig och snabb återhämtning efter kirurgiska ingrepp. LÄS MER

 4. 4. Assessment of nematode parasitism and clinical parameters in goats and sheep in Mongolia

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Frida Ek Terlecki; [2017]
  Nyckelord :nematodes; ; Mongolia; ; sheep; ; goats; nematoder; ; Mongoliet; ; får; ; getter;

  Sammanfattning : SUMMARY Haemonchus contortus is one of the most pathogenic gastrointestinal parasites of small ruminants in the world and causes major losses and animal welfare issues in the animal husbandry. In Mongolia, over a third of the population lives as pastoral herders and relies largely on animal husbandry for food, and livestock production plays an important role in the national economy. LÄS MER

 5. 5. Metoder för diagnostisering av de vanligaste gastrointestinala helminterna hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Jannica Andersson; [2014]
  Nyckelord :cyathostominer; parascaris equorum; anoplocephala perfoliata; strongylus vulgaris; diagnostiska analyser; fecal egg count Eg; ägg per gram EPG ; eggs per gram EPG ; diagnostic analyses;

  Sammanfattning : Hästar över hela värden är infekterade med gastrointestinala parasiter. De parasiter som har högst prevalens och orsakar sjukdom hos häst är cyathostominer, Parascaris equorum, Anoplocephala perfoliata och Strongylus vulgaris. LÄS MER