Sökning: "Gastrointestinala störningar"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Gastrointestinala störningar.

 1. 1. Smärtlindring och beteendeeffekter vid oralt administrerad cannabidiol till häst : en pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Malmgren; [2021]
  Nyckelord :cannabis; cannabidiol; CBD; analgesi; kronisk smärta; biverkningar; häst;

  Sammanfattning : Hästar med kronisk ortopedisk smärta behandlas vanligtvis systemiskt med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Medicinering med NSAID kan leda till allvarliga biverkningar i form av gastrointestinala störningar som magsår och kolit. LÄS MER

 2. 2. Stödmatning av inappetent katt : olika metoders förekomst och hur de fungerar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Desirée Ljungberg; Anna Pettersson; [2020]
  Nyckelord :esofagussond; inappetens; katt; nossvalgsond; stödmatning;

  Sammanfattning : Inappetens är ett vanligt förekommande problem hos katt och en av de vanligaste orsakerna till att kattägare uppsöker veterinär. Denna studie omfattar en litteraturstudie om de vanligaste sjukdomarna som kan leda till inappetens hos katt samt en översiktlig beskrivning av olika stödmatningsmetoder med fokus på sonder och deras användningsområden. LÄS MER

 3. 3. Hundens mikrobiom efter antibiotikabehandling

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Adam Maccormack; [2019]
  Nyckelord :mikrobiom; mikrobiota; tarmbakterier; hund; antibiotikabehandling; antibiotikaresistens;

  Sammanfattning : Hundens intestinala mikrobiom är ett komplext samspel av organismer med många viktiga funktioner som är essentiella för djurets välmående på en systemisk nivå. Användning av antibiotika är vanlig vid bakteriella infektioner, men vi vet lite om hur antibiotika påverkar hundens mikrobiom på lång sikt och vad följden av potentiella störningar i mikrobiomet skulle kunna vara. LÄS MER

 4. 4. Antiarytmiska effekter av prokainamid på hundens hjärta : vilka effekter har prokainamid på hundens hjärta och varför används den inte i större utsträckning vid behandling av ventrikulära arytmier på hund?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Wendy Kaissara Naufal; [2018]
  Nyckelord :prokain amid; arytmier; antiarytmisk effekt; hund;

  Sammanfattning : De vanligaste arytmierna hos hund och katt är ventrikulära takyarytmier. Arytmier orsakas ofta av ett underliggande tillstånd som till exempel hjärtsvikt, myokardiell inflammation, tarmomvridning eller pankreatit. Arytmier kan även orsakas av vissa läkemedel såsom anestetikum eller hjärtglykosider. LÄS MER

 5. 5. Kaninens mag-tarmhälsa och den fysiska aktivitetens inverkan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Juli Arvidsson; Emma Henriksson; [2018]
  Nyckelord :kanin; fysiologi; anatomi; gastrointestinala sjukdomar; fysisk aktivitet; inhysing;

  Sammanfattning : Kunskap inhämtad tidigare under utbildningen väckte frågan om en positiv inverkan av fysisk aktivitet både som prevention och behandling av icke infektiösa gastrointestinala störningar hos kanin. Detta eftersom kaniners mag-tarmsystem i mycket liknar hästars, och för hästar är motion en vedertagen behandling vid exempelvis kolik. LÄS MER