Sökning: "Gatekeeping teori"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Gatekeeping teori.

 1. 1. Vägen till gynnsam returlogistik : En enfallsstudie på Ikea DC

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :hampus poutiainen; Simon Sigvant; [2019]
  Nyckelord :Logistics; Return logistics; Reverse logistics; Supplier relationship management; Return management; Return avoidance; Gatekeeping; Distribution central; Distribution centre; B2B; Business-to-business.; Logistik; Returlogistik; Distributionscentral; Grön logistik;

  Sammanfattning : Abstract Purpose – The purpose of the study is to identify key-factors for the development of reverse logistics in a distribution central. The study should contribute to cover the knowledge gap that is the problem area: development of reverse logistics in a distribution central. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av returflöde : En fallstudie med fokus på produkter med kort livscykel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Emma Jernström; Jenny Petersson; [2019]
  Nyckelord :Returflöde; Returhanteringsprocess; Lean; 7 Slöserier; Returns management; Reverse logistics;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet är att identifiera förbättringsåtgärder i en returhanteringsprocess för produkter med kort livscykel. För att kunna bidra med förbättringsåtgärder till fallföretaget har tre frågeställningar formulerats för att uppnå detta: 1. Hur ser returhanteringsprocessen ut för produkter med kort livscykel? 2. LÄS MER

 3. 3. Journalister och PR-konsulter – grannar som inte hälsar? En kvalitativ studie om nyhetsvärde i svenskt PR-arbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Desirée Frank; Alicia Asklund; [2019]
  Nyckelord :PR; nyhetsvärde; neoinstitutionell teori; gatekeeping; medielogik; medialisering;

  Sammanfattning : Abstract Titel: PR-konsulter och journalister – grannar som inte hälsar? En kvalitativ studie om nyhetsvärde i svenskt PR-arbete. Författare: Alicia Asklund och Desirée Frank Nivå: Examensarbete på kandidatnivå inom Medie- och kommunikationsvetenskap Institution: Konst, Kultur och Kommunikation (K3) Fakultet: Kultur och samhälle Lärosäte: Malmö universitet Handledare: Emil Stjernholm Examinator: Termin och år: Vårterminen 2019 Sökord: PR, nyhetsvärde, nyhetsvärderingskriterier, neoinstitutionell teori, gatekeeping, medielogik, medialisering, tematisk analys, retorisk analys, kvalitativ studie, intervju, textanalys Sökord: PR, nyhetsvärde, nyhetsvärderingskriterier, neoinstitutionell teori, strategisk kommunikation, tematisk analys, retorisk analys, kvalitativ studie, intervju, textanalys Problembakgrund och syfte: Konkurrensen om medieutrymmet ökar och skapar nya kommunikativa spelregler som PR-konsulterna måste förhålla sig till. LÄS MER

 4. 4. Analys av en returprocess inom omnihandel : Analysis of a return process in omni channel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Jonathan Kisch; Albert Lindhagen; [2018]
  Nyckelord :returns management; reverse logistics; processing speed; process integration; omni channel; bearbetningshastighet; processintegration; omnikanaler;

  Sammanfattning : The purpose with the study is to provide a basis for an implementable, improved returns management process. This will help to obtain an empirical result for Lager 157 and to fill any scientific knowledge gap. The study has been divided into two research questions that are of a hierarchical nature. LÄS MER

 5. 5. VEM SOM HELST KAN BLI FÖRFATTARE En kvalitativ studie om författares upplevelser av självpublicerade böcker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Andrea Roemple; [2017-10-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: MK1500Nivå: GrundnivåTermin/år: VT 2017Handledare: Orla VigsøKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 37Antal ord: 15135Nyckelord:Självpublicering, författare, symboliskt kapital, gatekeeping, publicering, bokförlag, arbetsprocess, bokutgivningSyfte: Studiens syfte är att undersöka hur författare upplever processen och utgivningen avsjälvpublicerade böcker.Teori: Symboliskt kapital, litterärt produktionsfällt, gatekeeping, puplishing chain, value chain, supply chain, Customer relationship managementMetod: Kvalitativa samtalsintervjuerMaterial: Kvalitativa samtalsintervjuer med sex författareResultat: Studien visar att bokpublicering värderas högre än nätpublicering. LÄS MER