Sökning: "Gatsby"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Gatsby.

 1. 1. A Study of Daisy Buchanan’s influence on Jay Gatsby in F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Persson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The Selectiveness of Nick Carraway : The Unreliable Narrator in The Great Gatsby

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Windy Daniel; [2019]
  Nyckelord :Reliability; narratology; selectiveness; concealment; censorship; memory; drunkenness;

  Sammanfattning : Many scholars have argued back and forth regarding the reliability of the narrator Nick Carraway in F. Scott Fitzgerald’s most well-known novel The Great Gatsby. Nick’s attention to detail in his narrative is the element due to which many scholars argue in favour of his reliability. One of these scholars is Wayne C. LÄS MER

 3. 3. The Failed American Dream? Representation of the American Dream in F. Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby and Ralph Ellison’s Invisible Man

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Johan Åkesson; [2018]
  Nyckelord :American Dream; Fitzgerald; Ellison; 1920s; USA; racism; social criticism; social equality; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The American Dream has been a central theme of American literature since the early nineteenth century. The American Dream has subsequently become a tool for depicting the uniqueness of America. F. LÄS MER

 4. 4. You can't repeat the past? : En undersökning kring visuell gestaltning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Adam Johansson; [2018]
  Nyckelord :Nostalgi. The Great Gatsby. Visuell gestaltning. Bildsemiotik. Symbolik. Det gröna ljuset. Baz Luhrmann.;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den visuella gestaltningen av nostalgi i filmen The Great Gatsby (2013). Undersökningens primära teori är Roland Barthes bildsemiotik, vilket nyttjas i en kvalitativ bildanalys. LÄS MER

 5. 5. "Jag har kommit underfund med vad era 'kemikalieaffärer' var för något" : En komparativ studie av läsbarheten i översättningen av två klassiska romaner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sarah Gullberg; [2017]
  Nyckelord :Läsbarhet; LIX; abstraktionsgrad; fundamentslängd; centrala ord; långa ord; långa meningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att jämföra och analysera skillnaderna i läsbarhet mellan olika översättningar av två skönlitterära verk med utgåvor från ungefärligt 1930-tal samt ungefärligt 2010-tal. Ett delsyfte med studien är att undersöka hur tillförlitliga läsbarhetsfaktorer är och i vilken mån de motsäger sig varandra. LÄS MER