Sökning: "Gauss-Bonnét"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Gauss-Bonnét.

 1. 1. Supersymmetric Quantum Mechanics, Index Theorems and Equivariant Cohomology

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teoretisk fysik

  Författare :Hans Nguyen; [2018]
  Nyckelord :supersymmetry; SUSY; quantum mechanics; index theorem; path integral; non-linear sigma model; spin complex; Chern-Gauss-Bonnet theorem; Witten index; equivariant cohomology; Weil model; Cartan model;

  Sammanfattning : In this thesis, we investigate supersymmetric quantum mechanics (SUSYQM) and its relation to index theorems and equivariant cohomology. We define some basic constructions on super vector spaces in order to set the language for the rest of the thesis. LÄS MER

 2. 2. Diskret krökning, en jämförelse

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Matematiska institutionenTekniska högskolan

  Författare :Patrik Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Bézier; Bézierkurva; Bézieryta; Diskret krökning; Diskret geometri; Fundamentalformer; Principalkrökning; Normalkrökning; Gausskrökning; Medelkrökning; Gauss-Bonnet; Ytor; Differentialgeometri; Triangulering;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete undersöker och jämför vi två olika metoder för att approximera gauss- och medelkrökningen hos en yta i rummet som är given som en mängd av punkter. Det är viktigt att försöka få en bra analogi mellan diskret krökning och analytisk krökning då man ofta startar med en mängd punkter i de praktiska fallen, som t ex i tillverkningsindustrin, igenkänning av objekt (inscannade bilder) och datorgrafik. LÄS MER

 3. 3. Grundläggande hyperbolisk geometri

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Anna Persson; [2006]
  Nyckelord :Hyperbolic Geometry; Möbius transformation; Gauss-Bonnét; Geodetic line; isometry; rotation; translation; cross-ratio; hyperbolic arclength; Hyperbolisk geometri; Möbiusavbildningar; Gauss-Bonnét; geodetisk linje; isometri; rotation; translation; anharmoniskt förhållande; hyperbolisk båglängd;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras grundläggande delar av hyperbolisk geometri. Uppsatsen är indelad i två kapitel. I första kapitlet studeras Möbiusavbildningar på Riemannsfären. Andra kapitlet presenterar modellen av hyperbolisk geometri i övre halvplanet H, skapad av Poincaré på 1880-talet. LÄS MER