Sökning: "Gay"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade ordet Gay.

 1. 1. MATERIAL DESIRES Mapping professional awareness and understanding of LGBT heritage in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Frejdel Haar Bidstrup; [2021-01-19]
  Nyckelord :heritage management; heritage professionals; LGBT heritage; inclusion;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation 2020, 60 HECSecond Cycle2020:36.... LÄS MER

 2. 2. “You have to choose between habaar or duco” A case study of Swedish Muslim Gay Men of Somali Origin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Pedagogik; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies

  Författare :Mustafa Ahmed; [2021]
  Nyckelord :Intersectionality Theory; Swedish; Muslim; Somali; Gay Men; Oppression; Discrimination; Racism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to explore the lived experiences of Swedish Muslim gay men of Somali origin in Stockholm Sweden. A group that has not been specifically researched in the previous study within the Swedish context. The study demonstrates how various identities such as ethnicity, sexuality, religion and citizenship intersect with each other. LÄS MER

 3. 3. Att ”komma ut” som våldsoffer – ett dubbelt stigma? : En scoping review om partnervåld i samkönade relationer mellan män

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Andreas Elvius; Mathilda Schlömer; [2021]
  Nyckelord :violence; men; same-sex relationship; stigma; hbtq; msm; ipv; homosexual.; våld; samkönad relation; stigma; hbtq; msm; ipv; män; homosexualitet; relationsvåld.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att beskriva och diskutera forskningen avseende partnervåld i samkönade relationer mellan män samt att undersöka faktorer som påverkade våldet, och analysera våldsutsatta mäns upplevelser av hjälpsökande. Metod: För att besvara syftet genomfördes en litteraturöversikt utifrån scoping-review metodik. LÄS MER

 4. 4. The Puzzling Resonance Of Political Homophobia : A case study exploring the relationship between framing and institutions involved in the elite driven anti-LGBTQ campaign in today’s Poland

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Löwdin; [2021]
  Nyckelord :Political Homophobia; Opposition to gender equality; Populism; Sexual and Reproductive Health and Rights; Poland; Frame analysis; Institutional analysis;

  Sammanfattning : Although the world has experienced great progress in the area of Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR), the contemporary transnational turn towards nationalist, right-wing and populist politics has generated a backlash, primarily affecting women and members of the LGBTQ-community (lesbian, gay, bisexual, transgender and queer/questioning). Yet, opposition to gender and sexual equality, particularly in the European context, is undertheorized. LÄS MER

 5. 5. LGBTIQ rights and inclusion in development: The final frontier in human rights? A qualitative case study of the LGBTIQ community in Tanzania

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Emil Norlén; [2021]
  Nyckelord :LGBTIQ rights; human rights; Queer theory; SDG 10;

  Sammanfattning : The human rights of the lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, and queer (LGBTIQ) population is repeatedly violated in countries around the world. Discrimination, violence, and state-led persecution towards the LGBTIQ population takes a negative toll on development and will ultimately affect the outcome of SDG 10, reduced inequalities. LÄS MER