Sökning: "Gayle Rubin"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Gayle Rubin.

 1. 1. En kritisk diskursanalys av hur media diskuterar sexdockor och deras användare

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Robin Björkas; [2019]
  Nyckelord :sexdocka; sexrobot; sexuella axiom; sexuell variation; moralpanik;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har sexdockor länge varit ett relativt anonymt fenomen, men något har skett under de senaste åren. Fenomenet diskuteras nu allt mer i olika mediala sammanhang, inte minst i relation till de bordeller med sexdockor som nu öppnas upp runt om i världen. LÄS MER

 2. 2. Natur(s)kön feminism: en analys av fyra feministiska teoriers förhållningssätt till människans (könade) natur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Edit Cornelia Holmlund; [2018]
  Nyckelord :Feminist theory; critical realism; the sexed nature of humans; ontology; emancipation; feministisk teori; kritisk realism; människans könade natur; ontologi; frigörelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores the ontological assumptions made about the (sexed) nature of humans in four feminist theoretical accounts of sex and gendered power. The four works analysed are: Simone de Beauvoir’s The Second Sex, Gayle Rubin’s ”The Traffic in Women”, Judith Butler’s Gender Trouble and Elisabeth Grosz’ Time Travels. LÄS MER

 3. 3. "Vi måste vara så mycket bättre" : En kvalitativ studie om kvinnors yrke som sportjournalister

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Anton Kårén; Peter Appelquist; [2017]
  Nyckelord :Genus; makt; habitus; fält; kapital; identitet; journalistik; kvinnliga sportjournalister;

  Sammanfattning : This study look into women who works as sports journalists. The purpose is to examine how they see their own role as women and sports journalists and how the work environment has evolved over time. LÄS MER

 4. 4. Mamma, jag är hetero. : En queerteoretisk analys av högstadielärares ord om sexualundervisning.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSM

  Författare :Anna Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :Queerteori Sexualkunskap Högstadielärare Heteronormativitet;

  Sammanfattning : The aim of this study is to enlighten heteronormativity through teachers talk about sexualities, gender and identity within sex education. This study is based on interviews with five teachers working with youths aged 13-15, and analysed with inspiration from queer theory. LÄS MER

 5. 5. Reformerad pornografi : En intervjustudie i självidentifierade kvinnors upplevelse av audiovisuell feminisisk pornografi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Emma Nordqvist; [2016]
  Nyckelord :Feminist Pornography; Dirty Diaries; Feminism; Pornography; Genderstudies; Woman and sexuality; Feministisk pornografi; Dirty Diaries; Feminism; Pornografi; Porr; Genusvetenskap; Kvinnor och pornografi; Heteronormativ mainstreampornografi; Sexualitet; Kvinnlig sexualitet;

  Sammanfattning : Reformerad pornografi är en receptionsstudie vilken undersöker hur tre stycken självidentifierade kvinnor upplever audiovisuell feministisk pornografi, mot bakgrund av-samt kännedom om heteronormativ mainstreampornografi. Informanterna har i förväg fått tillgång till materialet att betrakta, detta består av feministiska pornografiska kortfilmerna i filmsamlingen Dirty Diaries, för att leda in till ett givande samtal i enskilda semistrukturerade djupintervjuer. LÄS MER