Sökning: "Gear"

Visar resultat 1 - 5 av 361 uppsatser innehållade ordet Gear.

 1. 1. Analysis of design requirements for early failure detection in a gear test rig

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :José Agustín Spaccesi; [2020]
  Nyckelord :Design requirements; Failure detection; FZG test rig; Gear; Konstruktionskrav; Skadedetektering; FZG-rigg; Kuggväxlar; Engranajes; Detección de fallo; Requisitos de diseño; Equipo de prueba FZG;

  Sammanfattning : Gears are the heart of many machines, being its function transform and transmit torque. This work is a study of adequate design requirements, in particular, the best methodology to early detect gear fatigue failure using a gear test rig, an FZG test machine. LÄS MER

 2. 2. System modelling of a tightening tool

  Master-uppsats, KTH/Teknisk mekanik

  Författare :Caroline Eriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the help of modern computational power it has become much more common to employ simulation driven development. When performing simulations before creating prototypes and actual test, companies can reduce both the time spent on the development and the cost. LÄS MER

 3. 3. Early Gear Failure Detection in Fatigue Testing of Driveline Components

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Govindraj Sannellappanavar; [2020]
  Nyckelord :Autoregressive modelling; Condition monitoring; Gear fault detection; Vibration analysis; Autoreggressiv modell; Feldetektering i växel; Tillståndsövervakning; Vibrationsanalys;

  Sammanfattning : Early failure detection has been an integral part of condition monitoring of critical systems, such as wind turbines and helicopter rotor drivetrains. An unexplored application of early failure detection is fatigue testing of driveline components. LÄS MER

 4. 4. Konceptframtagning av kap- & gripverktyg till fjärrstyrda demoleringsrobotar : Vid Brokk AB i Skellefteå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Aron Norman; [2020]
  Nyckelord :Produktutveckling; Koncept;

  Sammanfattning : Brokk AB utvecklar och tillverkar marknadsledande rivningsrobotar som avser att effektivisera demolering samt säkerställa att arbetet utförs på ett säkert sätt. Dessa maskiner kan utrustas med olika verktyg för att utföra olika jobb. LÄS MER

 5. 5. Komponenter i spårväxelmodellen UIC60 som kan vara del av ett återanvändningssystem : Effekten av återanvändningssystemet bevisasmed hjälp av LCA och LCC

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Stella Sirén; Monira Gorgis; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar, på uppdrag av Sweco, spårväxelmodellen UIC60 som är en av de vanligaste spårväxlarna i Sverige och huruvida det är värt att revidera utvalda växelkomponenter. Revidering innebär att med små medel fräscha till befintliga komponenter så de kan användas igen. LÄS MER