Sökning: "Gekås Ullared"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Gekås Ullared.

 1. 1. Det platsbundna varumärket : En uppsats om hur företag kopplar varum'rket till plats och hur detta påverkar varumärkesidentiteten.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Gustav Ebertsson; Oliver Dimic; Linus Bergström; [2020]
  Nyckelord :Plecebranding; branding; place; identity; placeidentity; brandidentity; placebrandidentity; Platsvarumärken; varumärke; plats; varumärkesidentitet; identitet; platsvarumärke; platsvarumärket; platsidentitet;

  Sammanfattning : Bakgrund - Varumärken fungerar som en bro mellan konsumenter och företag, skapar relationer, och sammanfattar det företaget står för i konsumentens sinne. Det är viktigt för företaget att varumärket säger rätt saker, och företaget måste vårda identiteten i varumärket. LÄS MER

 2. 2. From zero to hero : En fallstudie om hur användandet av internt varumärkesbyggande tagit Gekås Ullared till toppen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Veronica Ahlström; Frida Edlund Pihlaja; [2018]
  Nyckelord :Ett företags anseende; Internt varumärkesbyggande; Kundvärde;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor                                Syftet är att skapa en förståelse för internt varumärkesbyggande hos företag. Studien avser även att bidra med en insikt om hur den vetskapen kan ge bidrag till positiva kundvärden, för att stärka företagets goda anseende och därmed deras position på marknaden. LÄS MER

 3. 3. Val av mindre kända utrymningsvägar – en studie av dynamiska vägledande system i varuhusmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Viktor Danielson; Anna Kylén; [2017]
  Nyckelord :Utrymning; vägval; utrymningsväg; dynamiska vägledningssystem; varuhus; gröna blinkande lampor; egress; exit choice; evacuation; dynamic evacuation systems; department store; wayfinding; green flashing lights; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate if dynamic way-guidance systems, namely flashing green lights mounted by an exit sign, can be used to increase the usage of lesser known egress routes in department stores. The study consisted of a literature study as well as experiments at Gekås department store in Ullared, Sweden. LÄS MER

 4. 4. Implementering av hållbarhet i affärsstrategin inom detalj- och partihandel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emiko Ha Johansson; Ida Karlberg; [2017]
  Nyckelord :Sustainable management; business strategy; sustainability strategy.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur företag inom detalj- och partihandeln går tillväga för att implementera arbetet med hållbarhet i verksamhetens affärsstrategi. Syftet är också att belysa hur kommunikation av hållbarhet kan påverka implementeringen. LÄS MER

 5. 5. Prestationsmätning ur ett kostnadsledarstrategiskt perspektiv : En fallstudie på Gekås Ullared AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hannah Lundberg; Helena Wennerström; Adrienn Csiszer; [2015]
  Nyckelord :Performance measurement; Performance measurement systems; Generic strategy; Cost leadership strategy; Financial and non-financial measurements.;

  Sammanfattning : Bachelor thesis, Business Administration and Economics Programme, School of Business and Economics at Linnaeus University in Växjö. Spring of 2015   Title: Performance measurement from a cost leadership perspective - A case study on Gekås. LÄS MER