Sökning: "Gemeinschaft"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Gemeinschaft.

 1. 1. Female Entrepreneurial Motivation in Urban and Rural Kenya - A qualitative study examining the differences in female entrepreneurial motivation in urban and rural areas in Kenya

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Anna Nelson; Viktoria Serreau; [2019]
  Nyckelord :female entrepreneurship; entrepreneurial motivation; Kenyan entrepreneurship; female entrepreneurial intention; Theory of Planned Behaviour;

  Sammanfattning : Female entrepreneurship has for a long time been proven to be a driving factor of economic development, especially in developing countries such as Kenya. Moreover, economic development can be further enhanced by reducing urban and rural disparities in entrepreneurial opportunities in order to liberate the full potential productivity in all areas. LÄS MER

 2. 2. Normalt föräldraansvar vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans : En rättsteoretisk problematisering

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emma Strand; [2019]
  Nyckelord :LSS; personlig assistans; assistansersättning; föräldraansvar; rättslig pluralism; rättslig polycentri; rättslig polyvalens; Gemeinschaft; Gesellschaft.;

  Sammanfattning : Barns rätt till personlig assistans uppmärksammades under våren 2017 genom att det i media rapporterades om att personlig assistans enligt LSS, och assistansersättning enligt 51 kap. SFB, till barn med svåra funktionshinder nekats eller dragits in. LÄS MER

 3. 3. Hej hembiträde : En begreppshistorisk studie om namnbytet från tjänarinna till hembiträde

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Pontus Fagerström; [2018]
  Nyckelord :hembiträde; tjänarinna; namnbyte; fröken; syster; begreppshistoria; social kategorisering; idealtyper;

  Sammanfattning : This work examines the discussion that precedes the name change for maids in Sweden. In1917 the labor union club for maids called Stockholms tjänarinneförening changes its name toHembiträdesföreningen i Stockholm. Over time, hembiträde slowly replaces tjänarinna as thecommon name for maids. LÄS MER

 4. 4. Hård elektronisk musik : En etnografisk studie om deltagandet i den Svenska Hardstyle-scenen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Rebecca Andersson; [2018]
  Nyckelord :Hardstyle; EDM; Etnografi; Emotions; Kultur; Subkultur; Emotions sociologi; Gemeinschaft; Gesellschaft; Interaction rituals; Emotional energi; Hardstyle; EDM; Etnografi; Emotions; Kultur; Subkultur; Emotions sociologi; Gemeinschaft; Gesellschaft; Interaction rituals; Emotional energi;

  Sammanfattning : Denna etnografiska studies syfte är att beskriva och förstå vad deltagandet i Hardstyle-fester i Sverige innebär och vilken betydelse deltagandet har för de som deltar. Studiens centrala fråga har sin utgångspunkt i vilken betydelse deltagarna tillskriver sitt deltagande i Hardstyle-fest/kulturen. LÄS MER

 5. 5. Que(e)rdenker*innen united :politicizing ecological grief within Western cultures of unsustainability through impulses from queer ecological theory and practice

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Judith Petra Mühlbacher; [2018]
  Nyckelord :ecological grief: queer ecology; master identity; art-based research; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Jegliche Auseinandersetzung mit ökologischer Literatur suggeriert, dass wir uns aufgrund des anthropogenen Klimawandels in einem Zeitalter bisher ungesehener ökologischer Verluste befinden. Eine häufige Reaktion darauf ist ökologische Trauer. LÄS MER