Sökning: "Gemensam flygplats"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Gemensam flygplats.

 1. 1. Lyftet : från flygplats till stadsdelspark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofie Taylor; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltning; park; tävlingsförslag; tri-valent design; rekreation;

  Sammanfattning : Detta arbete visar hur en flygplats kan omgestaltas till en stadsdelspark med målet att ge platsen en identitet och där befintliga kvaliteter kombineras med sociala, ekologiska och estetiska värden. Gestaltningen genomförs inom ramen av den internationella idétävlingen Malmi flygplatspark, där avsikten är att komma med nya innovativa sätt att omgestalta den nedlagda flygplatsen till en stadsdelspark. LÄS MER

 2. 2. Solvallas pre- and primary school

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Ellen Forsskåhl; [2018]
  Nyckelord :School; primary school; preschool; Solvalla; Stockholm; Skola; skolbyggnad; Solvalla; Stockholm; förskola; grundskola;

  Sammanfattning : Solvallastaden är en ny stadsdel som planeras i Stockholms västra förorter, i närheten av Bromma flygplats. Idag ligger Sveriges största arena för travsport i området. Framöver kommer området prioritera grönska, möjligheter till idrott, framkomlighet till fots och bostäder. LÄS MER

 3. 3. Samägd marktjänstutrustning på Stockholm Arlanda Airport

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Johannes Hedman; Malin Persson; [2018]
  Nyckelord :Marktjänstutrustning; marktjänstbolag; flygplatslogistik; totalkostnadsanalys; optimering;

  Sammanfattning : Flygindustrin har sett en stadig ökning de senaste åren och under 2017 ökade luftrumsrörelserna i Sverige med 6% från året innan. Den stadiga ökningen sätter stor press på det komplexa systemet som är på en flygplats då det är många parter som ska samarbeta. LÄS MER

 4. 4. Airport - Airline Collaboration

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Patrik Gran; Martina Lindgren; Axel Lindblom; [2009]
  Nyckelord :flygplatser; flygbolag; collaboration; samarbete; konkurrens; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem Flygbranschen har under de senaste årtiondena genomgått en stor förändring vilket lett till en ökad och ny konkurrenssituation för samtliga aktörer. Uppsatsen utgångspunkt är att den förändrade situationen i flygbranschen förändrat relationen mellan flygbolag och flygplatser. LÄS MER

 5. 5. Airport Gothia : En diskursanalys av Norrköpings Tidningar om en gemensam flygplats i fjärde storstadsregionen

  L2-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Anna Svensson; [2007]
  Nyckelord :Gemensam flygplats; samarbete; trovärdighet; tillväxt; intressekonflikt; konkurrens; marknadsandelar; vinstdrivande; region; tillhörighet; konkurrenskraft;

  Sammanfattning : Analysen visar på att flygplatsfrågan är en diskussion som byggs utifrån en ekonomisk representation, där olika bilder framträder. Samarbete och tillväxt är två tankelinjer i flygplatsfrågan. I materialet framträder tankar kring samarbete, både som något svårt att lösa men också nödvändigt för utveckling och framtid. LÄS MER