Sökning: "Gemensamma gränssnitt"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Gemensamma gränssnitt.

 1. 1. Anpassning av digital teknik för äldre människor : En kvalitativ studie med smartspeglar som inriktning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ida Andersson; Anna Strömbäck; [2021]
  Nyckelord :Smart mirrors; elderly; usability; user-friendlyness; TAM 2; Smartspegel; äldre; användbarhet; användarvänlighet; TAM 2;

  Sammanfattning : Många människor som tillhör äldre generationer har svårt att hänga med i dagens digitaliserade samhälle. Detta kan bero på rädsla, ångest, lågt självförtroende, brist på motivation och intresse. Det kan också bero på att äldre människor inte ser någon nytta med att implementera tekniken i sitt liv. LÄS MER

 2. 2. User Interface Design for Quality Control : Development of a user interface for quality control of industrial manufactured parts

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Petter Abrahamsson; [2020]
  Nyckelord :industrial design engineering; human-centered design; graphical user interface; digital prototypes; quality control; automotive industry; sus-evaluation;

  Sammanfattning : The expected quality on manufactured components in the automotive industry is high, often with an accuracy of tenths of a millimeter. The conventional methods used to ensure the manufactured components are very accurate, but they are both time consuming and insufficient and only a small part of the produced series are analyzed today. LÄS MER

 3. 3. Från PSD2 till Open Banking : En analys av införandet av öppna API:er i enlighet med PSD2 och de kompletterande tekniska standarderna

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Johan Christerson; [2019]
  Nyckelord :FinTech; PSD2; open banking; API; open API; the Berlin Group; screen scraping; fallback mechanism; EBA; betaltjänstdirektiv; andra betaltjänstdirektivet; öppna API; EU; innovation; konkurrens; säkerhet; harmonisering; betaltjänst; betaltjänstmarknaden; betaltjänstmarknad; betaltjänstaktör; fragmenterad; tekniska standarder; säker kommunikation; syften; ändamål; gemensamma standarder; harmoniseringsproblematik; tredjepartsleverantör; betaltjänstanvändare; kontoförvaltandebetaltjänstleverantör; datainhämtning; skärmskrapning; inre marknad; tillsynsstandarder; beredskapsmekanism; gränssnitt;

  Sammanfattning : Konceptet open banking i EU är resultatet av införandet av det andra betaltjänstdirektivet och de kompletterande tekniska standarderna för sträng kundautentisering och säker kommunikation. Regelverket syftar till att upprätta en harmoniserad betaltjänstmarknad som balanseras mellan en hög nivå av säkerhet och en generös åtkomst till kunddata, för att främja innovation och konkurrens. LÄS MER

 4. 4. News for Everyone - Investigating Universal Accessibility with Cognitively Disabled Users on Swedish News Sites

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Ellinor Jutterström; [2018]
  Nyckelord :Accessibility; User Experience; Universal Design; Design-For-All; Cognitive Disabilities; News Websites; Tillgänglighet; Användarupplevelse; Universell Design; Design-För-Alla; Kognitiva Funktionsvariationer; Nyhetshemsidor;

  Sammanfattning : As more readers consume news through digital platforms such as computers, mobiles and tablets, it is essential to make these interfaces accessible to as many users as possible, both from an economic and social standpoint. The terms ‘universal accessibility’, ‘inclusive design’ and ‘design-for-all’ refer to the method of designing for users both with and without disabilities, which is a widely debated subject among researchers in the field where some say that it improves the usability for everyone, while others argue that it is impossible to create a design that fits all needs. LÄS MER

 5. 5. ”Att hela tiden försöka förstå den andre, eller de andras perspektiv för det är där det börjar” : En fallstudie av ett webbutvecklingsteam utifrån ett Shared Mental Model perspektiv­

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Vanessa Bjärnander Borrman; [2017]
  Nyckelord :team; web development team; shared mental models; team; webbutvecklingsteam; delade mentala modeller;

  Sammanfattning : The focus of this study is based on a web development team working within the confines of a Swedish authority. It has been recognized that web development teams are struggling to cooperate and work in high capacity efficiency, mostly due to the nature of the multifarious tasks at hand and their lack of understanding of each respective roles within the team. LÄS MER