Sökning: "Gemila Al-kuraishi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gemila Al-kuraishi.

  1. 1. Rosengårdens Barn och Den Svenska Kulturen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Gemila Al-Kuraishi; Dafina Bitiqi; [2008]
    Nyckelord :Malmö; Rosengård; Barn; Kultur; Socialisering;

    Sammanfattning : This dissertation is about children in a district in Malmö, Sweden that is called Rosengård. This district is known for its high amount of immigrants and foreigners and all the children interviewed for the study are foreigners. LÄS MER