Sökning: "Gender Appropriate"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden Gender Appropriate.

 1. 1. Övervikt hos katt : kända riskfaktorer och vanliga följdsjukdomar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Daniel Karved; [2020]
  Nyckelord :fetma; felin; följdsjukdomar; katt; riskfaktorer; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt hos katt är ett växande problem och så mycket som 63% av kattpopulationen i vissa områden i världen lider av övervikt eller fetma. Övervikt associeras med en rad följdsjukdomar dels på grund av den rent mekaniska påverkan på kroppen som övervikt leder till och dels som följd av de metabola förändringar som sker i kroppen på grund av en ökad mängd fettvävnad. LÄS MER

 2. 2. Påverkar CSR konsumtion av fast fashion?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Sara Johansson; Sara Dahlström; [2020]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Fast fashion; Köpbeteende; Engagemang;

  Sammanfattning : During recent years, a clear change in attitude related to how we view our shared responsibility towards our planet has been identified. Increased consumer involvement related to both environmental and social issues is forcing companies to take extended responsibility regarding the social impact they leave behind. LÄS MER

 3. 3. Sammanvägning av parameterskattningar i fallkontrollstudier med matchade och slumpmässigt valda kontroller

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Mikael Boman; Ove Holm; Leo Jansson; Daniel Odin; Erik H Rezazadeh; [2019-06-24]
  Nyckelord :Retrospective study; Case-control study; Matched controls; Randomly selected controls; Logistic regression; Conditional logistic regression; Maximum-likelihood estimation; Bootstrap; Generalized linear models;

  Sammanfattning : In statistical studies, it is a common practice to have a number of study objects thatare sampled from a population. Then they are followed for the purpose of studying howa factor of interest develops over time. For epidemiological studies in particular, thisis a typical approach. LÄS MER

 4. 4. Young women’s perceptions on safety in public spaces of Mumbai: negotiating the risk of sexual harassment and challenging patriarchy by transcending victimhood

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Anni-Elina Vänskä; [2019]
  Nyckelord :sexual violence; street harassment; Mumbai; public safety; patriarchy; gender roles; India; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis draws on ten in-depth interviews in order to analyze young and educated, middle-class women’s perceptions on public safety in Mumbai, regarding the risk of sexual harassment. It focuses on the ways these women negotiate with risk and the patriarchal norms of women’s appropriate behavior in public spaces, further, examines how these women address their oppression and act in order to empower themselves and other women. LÄS MER

 5. 5. Förlossningsdepression i Sverige. En studie om barnavårdscentralers arbete med nyblivna föräldrar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Klara Johansson; [2019]
  Nyckelord :PPD; P-PPD; Swedish childcare centres; nuclear families; Social Sciences;

  Sammanfattning : Post-Partum Depression, PPD, is a condition where emerging parents experience depressive symptoms. PPD is expressed through mood swings, anxiety, tiredness and an unwanted desire to harm one’s offspring. PPD may have a harmful effect on the psychological and cognitive development of children whose parents are affected. LÄS MER