Sökning: "Gender Contract"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden Gender Contract.

 1. 1. Kvinnorna i Uddeholm AB:s personaltidningar 1947–1982 : Från hemmafru till arbetare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maja Köhler; [2023]
  Nyckelord :genus; genuskontrakt; arbete; Uddeholm AB; kvinnor; personaltidning; kvinnliga arbetare;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker den kvinnliga arbetaren, specifikt hur kvinnor gått från att vara främst en hemmafru till att också bli en arbetare. Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera framställningen av kvinnors roll på Uddeholm AB genom företagets personaltidning. Åren som är aktuella i uppsatsen är 1947–1982. LÄS MER

 2. 2. Mäns maktutövande och maktposition i sitt våld mot kvinnor - En kvalitativ innehållsanalys av sex utvalda domar från tingsrätter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Matilda Christensson; Smilla Olsson; [2023]
  Nyckelord :Interpersonal violence; power balance; power abuse; domination techniques; gender; Social Sciences;

  Sammanfattning : Interpersonal violence against women is a widely spread problem where one out of three women globally falls victim to violence during their lifetime. The Swedish government constructed 2016 six gender equality policies and one of these policies aims to violence against women to end. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet, sexualitet och makt inom femdom: : En studie av diskussioner på digitala plattformen Darkside

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Shani Thorell Walker; Rönnqvist Felicia; [2023]
  Nyckelord :BDSM; femdom; genus; makt; hierarki; dikotomi;

  Sammanfattning : This study examines how the discussion around femdom is conducted in comments on an internet forum. Femdom is a sexual role-taking where the woman is superior to the man in a sexual relationship. A large part of the previous research on sexual power structures is based on a role-taking where the woman is subservient to the man. LÄS MER

 4. 4. Läroböckers kont(r)akt med historia : En analys av läromedel i ämnet historia utifrån teori om genussystemet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Per Nyberg; [2022]
  Nyckelord :contract; curriculum; femininity; gender; history; masculinity; sex; system; textbook;

  Sammanfattning : Textbooks in the history subject in Swedish upper secondary schools do notseldom favour masculinity over femininity, in their depiction of our world’shistory. There seems to be more room for the gender perspective in them. LÄS MER

 5. 5. ETT JÄMSTÄLLTKLASSRUM? : En kvalitativ undersökning avvilken förmåga lärare har att jobba med jämställdhet i sina klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Wass; [2022]
  Nyckelord :Equality between sexes; teaching equality; teachers experiences;

  Sammanfattning : The equality between sexes in the classroom. A qualitative study of teacher’s ability to work with equality between sexesin their classroom. This essay looks at how teachers reflect over their own knowledge about equality betweenthe sexes and how that impacts the work they do in the classroom. LÄS MER