Sökning: "Gender Diversity"

Visar resultat 11 - 15 av 258 uppsatser innehållade orden Gender Diversity.

 1. 11. Practically Human. : Performing Social Robots and Feminist Aspects on Agency, Body and Gender.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Karin Victorin; [2019]
  Nyckelord :Feminist technoscience; critical posthumanism; posthuman; social robot; AI; technology and art; robots in theatre; human-machine; agency; body; gender; intra-action; cyborg; liminal personae; human-like machines; Judy Wajcman; Karen Barad; Donna Haraway.;

  Sammanfattning : Through an experimental theatre play, this thesis explores the development of human-like agency in contemporary “social robot” technology. The entrance point of this study is the gender gap and lack of diversity in contemporary AI/robot development, with an emerging need for interdisciplinary research across robot technology and social sciences. LÄS MER

 2. 12. Does Board Structure Impact Financial Performance and Corporate Risk?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Eshita Mishra; Selma Salah; [2019]
  Nyckelord :Corporate Governance; Corporate Risk; Board Size; Gender Diversity; Financial Performance;

  Sammanfattning : This paper examines the impact of board structure, in terms of board size and board gender diversity, on financial performance and corporate risk in Sweden. The study uses data on firms listed on Nasdaq Stockholm between 2014 and 2018. LÄS MER

 3. 13. Mångfald, jag ser dig inte! Med hälsningar till Friskispressens redaktion -En kvalitativ semiotisk analys av Friskispressens ambitioner att representera mångfald på sina omslagsbilder

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Frida Wirsén; [2019]
  Nyckelord :Semiotics; diversity; gender; body ideal; myths; ethnicity; cover; fitness magazine;

  Sammanfattning : This study aims to examine how front cover models are visually depicted in the Friskispressen’ magazine, after the fact that members have pointed a normative non-diversity stereotype permeates the magazine’s images. From a diversity and gender perspective, the representations linked to women and men are studied. LÄS MER

 4. 14. Investors' response to CFO changes: Do CFO characteristics matter?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Mikael Grip; Evelina Radgren; [2019]
  Nyckelord :CFO successions; Investor reactions; Stock price reactions; Gender; Origin;

  Sammanfattning : This study aims to answer if and how investors react to CFO succession announcements. We analyze if investors value the CFO role and also if investors care about the CFO characteristics Gender and Origin in their market valuations. We use a sample of 469 observations from Nasdaq Stockholm during the period 2001-2018. LÄS MER

 5. 15. "Den sexuella läggningen har inte gjorts sannolik" : En kvalitativ undersökning om asylbedömningar av hbtq+ personer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Amanda Brine; Leonora Mehmeti; [2019]
  Nyckelord :LGBTQ; Heteronormativity; Asylum; Asylum process; Swedish Migration Agency; Swedish Migration Court; Swedish Migrations Supreme Court; Credibility; Reliability.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to gain a deeper understanding of how Swedish Migration agency and Swedish Migration courts reasoned regarding sexuality, gender identity and persecution within the home country in asylum assessments of LGBTQ+ people through a qualitative analysis of court decisions. Within this study fifteen court decisions have been analysed, all of which judgments relied on grounds of protection against persecution because of sexual orientation or gender identity. LÄS MER