Sökning: "Gender Diversity"

Visar resultat 21 - 25 av 220 uppsatser innehållade orden Gender Diversity.

 1. 21. Mångfald genom inkluderande verksamhet : En nulägesanalys av Holmen Skog

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Mia Hasselblatt Bylander; [2019]
  Nyckelord :Diversity; inclusiveness; equality; organization; organizational change; gender representation; forest industry; globalisation; Mångfald; inkluderande verksamhet; jämställdhet; organisation; organisationsförändring; könsfördelning; skogsbranschen; globalisering;

  Sammanfattning : Svenska företag står inför stora marknadsförändringar i takt med att modern teknik, sociala strukturer och den etniska sammansättningen i samhället förändras. Ett sätt att arbeta med dessa förändringar är att öka mångfalden på arbetsplatsen genom inkluderande verksamhet. LÄS MER

 2. 22. Mångfald - en nyckel till framgång?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Salomonson; Emina Hrustic; Zakaria El-Segaier; Oscar Torsmar; [2019]
  Nyckelord :Könsbaserad mångfald; etnisk mångfald; finansiell prestation; svenska företag; paneldata; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate if there exist causal relationships, and if so which, between gender and ethnic diversity and financial performance in Swedish companies. Methodology: We conduct a quantitative study based on panel data from 72 companies listed on Nasdaq Stockholm for three years. LÄS MER

 3. 23. ON THE SWEDISH SOCIAL INSURANCE AGENCY AND ITS APPROACH TO DIVERSITY: A Study of Social Inclusion and Diversity in the Swedish Social Insurance System (SSIA)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Lagerstrand; [2018-10-05]
  Nyckelord :Swedish social security agency; equal provision; diversity; diversification of diversity; superdiversity; welfare provision; linguistic diversity; migrant networks; Gothenburg;

  Sammanfattning : Previous research has shown that the study of diversity need to account for variables other than ethnicity and nationality in order to provide more nuanced findings of the local diversity of experiences also on the basis of e.g. age, gender, migration status and linguistic diversity. LÄS MER

 4. 24. “The quest to attract female video game employees” Employer branding: Factors limiting women to initiate a career in the video game industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alan Mahmodiana; Mattias Svensson; [2018-07-03]
  Nyckelord :Employer Branding; Gender Discrimination; Women; Video game industry; Social Cognitive Career; SCCT; Recruiting; Diversity; Marketing;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 5. 25. Studying towards diversity

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Karin Johansson; [2018-05-15]
  Nyckelord :Pedagogy on gender identity and sexual diversity; Uruguay; LGBTQ education; Queer Theory.;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to investigate how teachers in Uruguay work with pedagogy on gender identity and sexual diversity. This is done through six qualitative semi-­‐structured interviews, which are analysed by means of Queer Theory. LÄS MER