Sökning: "Gender Diversity"

Visar resultat 31 - 35 av 294 uppsatser innehållade orden Gender Diversity.

 1. 31. Dolda budskap : en normkritisk granskning av läroböcker i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Matilda Sandberg; Elin Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Idrottsundervisning; läroboksanalys; diskursanalys; idrott och hälsa; normer; intersektionellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Läroböcker innehar idag en central roll i skolans undervisning. Vi menar att det därför är synnerligen viktigt att dessa granskas så att vi får kännedom om vilka normer och värderingar som förmedlas, samt hur de förhåller sig till det som skolans värdegrund förespråkar. LÄS MER

 2. 32. The effect of gender diversity on firm performance : Evidence of Norway

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Jillian van der Heijden; Luyang Zhang; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 33. Från lagstiftning till jippon

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Nilsson Christoffer; Hofvander Evelina; [2019]
  Nyckelord :Översättning; antidiskriminering; jämställdhet; mångfald; policy; sidoorganisering;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats var att undersöka hur översättningen ser ut och kan förstås gällande antidiskriminering, jämställdhet och mångfald från lagstiftning, till policys och praktiskt arbete. För att uppnå vårt syfte studerar vi hur översättning till praktiskt arbete visar sig i minnesanteckningar från två förvaltningar (Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret) i Malmö stad. LÄS MER

 4. 34. Board Composition, Sustainability and Fim Performance : A Nordics-Oriented Quantitative Study on a Global Trend

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Monique Sieng Kao; Vilma Saari; [2019]
  Nyckelord :stakeholder theory; agency theory; CSR; ESG; firm performance; board composition;

  Sammanfattning : The issues surrounding sustainability continues to be at the forefront of the human agenda and firms are increasingly being held accountable by their stakeholders to assist in bringing about sustainability. Despite this, there is a tension surrounding the role of firms and the benefits implementing sustainability practices and policies has for these actors. LÄS MER

 5. 35. Exploring rural adolescents’ dietary diversity, ultra-processed food consumption, and relevant socio-economic correlates: a cross-sectional study from Matlab, Bangladesh

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Mohammad Redwanul Islam; [2019]
  Nyckelord :Dietary diversity; Rural adolescents; Adolescent nutrition; Ultra-processed food; LMIC; Nutrition;

  Sammanfattning : Background: Bangladesh is home to 36 million adolescents with the majority living in rural areas. Adolescence presents an additional window of opportunity to correct nutritional deficits among rural Bangladeshi adolescents. A high-quality, diverse diet is pivotal in this regard. LÄS MER