Sökning: "Gender Diversity"

Visar resultat 36 - 40 av 264 uppsatser innehållade orden Gender Diversity.

 1. 36. ”MEN JAG ÄR VUXEN! säger Leni. Det syns kanske inte, men det känns.” : En litteratursociologisk studie om hur samhälleliga normer och värderingar samt syn på barn och barndom, gestaltas i ett urval av bilderböcker.  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Lisa Tiselius; [2018]
  Nyckelord :the sociology of literature; childhood; picture book analysis.; litteratursociologi; bilderboksanalys; barnsyn; barndom.;

  Sammanfattning : Multiple researchers argue that many authors of children’s books are influenced by the prevailing view of the child and childhood, in both subject selection and ways of writing. The aim of the study is to investigate how societies norms and values are reflected in picture books, written between 2010-2018. LÄS MER

 2. 37. Board Gender Diversity and Firm Performance: TheEffect of National Culture

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :A.A.J. Scheppink; [2018]
  Nyckelord :Board gender diversity; firm performance; national culture; corporate governance; board of directors;

  Sammanfattning : This paper examines the moderating effect of national culture on the relationship betweenboard gender diversity and corporate financial performance. To test the hypotheses, FixedEffects regression is used in combination with a sample of 1,499 firms from 23 countries and7,125 firm-year observations over a time frame of seven years. LÄS MER

 3. 38. Attracting women in the war for talent: The impact of gender diversity in recruitment advertisements

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Elin Hofmann; Alma Holst; [2018]
  Nyckelord :recruitment advertising; gender diversity; relational demography; signalling theory; tokenism theory;

  Sammanfattning : With a gender diverse talent pool and prophecies of gender diversity levering organisational efficiency and superior performance, why are today's corporations failing to present gender diverse organisations? As business leaders blame a lack of female applicants, examining the efficiency of popular attempts to attract female talent is of great interest. Despite a shared notion among organisations that portraying a diverse workforce in recruitment advertisements widens the pool of applicants, little is known about the impact gender diverse ads have on prospective applicants. LÄS MER

 4. 39. Geographical Visualization Within Augmented Reality : Using visualization of geographical data through augmented reality to locate nearby city services

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mattias Larsson; [2018]
  Nyckelord :Augmented Reality; Geographic Information Systems; Global Positioning System; User Experience; Mobile Augmented Reality;

  Sammanfattning : Augmented Reality is today one of the most popular upcoming technologies most commonly known for its use within games and advertising. The technology is also used in other less known fields such as task support, navigation and sightseeing but still has additional usages to be discovered. LÄS MER

 5. 40. Tystnaden: Makten, rösten och talet : En analys av tystnaden som kontrollinstrument i Vegetarianen och brun flicka drömmer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnéa Guldbacke Lund; [2018]
  Nyckelord :Silence; Voice; Power; Strategy; brown girl dreaming; The Vegetarian; Rape; Abuse; Become silent; Oppression; Postcolonialism; Gender studies; Foucault; Rebecca Solnit; Audre Lorde; bell hooks; African-American Civil Rights Movement; Resistance; Break the silence; Uprising; Revolt; Silent protest; Nonviolent; Power structure; Master suppression technique; Vegetation; Growth; Existence; Life; Death; Freedom; Speech; Tystnad; Makt; Strategi; Röst; Kontrollinstrument; Redskap; brun flicka drömmer; Jacqueline Woodson; Vegetarianen; Han Kang; Självbestämmande; Maktspel; Våldtäkt; Övergrepp; Tystna; Förtryck; Postkolonialistisk teori; Genusteori; Diskurser; Foucault; Rebecca Solnit; Audre Lorde; bell hooks; Medborgarrättsrörelsen; Bryta tystnaden; Uppror; Tyst demonstration; Tal; Tysta; Maktmedel; Motstånd; Härskartekniker; Växtlighet; Frihet; Liv; Döden; Återfödelse; Makten; Talet; Tystnaden; Rösten;

  Sammanfattning : Silence, voice and power are the main themes in this essay. The purpose is to analyze how the silence is used as an instrument for control, and how it can be used strategically to take power, but also as a resistance against the power. LÄS MER