Sökning: "Gender Roles"

Visar resultat 1 - 5 av 1313 uppsatser innehållade orden Gender Roles.

 1. 1. SPEGLA VERKLIGHETEN ELLER DET VACKRA, LYCKLIGA LIVET? En kvantitativ studie om medelålders kvinnors attityder till normbrytande- och stereotypisk kvinnlig klädreklam.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ida Bolin; Lisa Johnsson; Emma Jood; [2023-03-10]
  Nyckelord :Femvertising; Stereotypical advertising; Norm-breaking advertising; Normbrytande reklam; Stereotypisk reklam; Attityd;

  Sammanfattning : Executive summary The advertising industry is growing more than ever and is thought to be one of the most influential institutions in society by some researchers. What’s even more interesting is the connection between advertising and its tremendous effects on individuals as well as society at whole. LÄS MER

 2. 2. HÖGERPOPULISM OCH ABORTATTITYDER I POLEN OCH SVERIGE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mirjam Gustavsson; [2023-02-07]
  Nyckelord :Right-wing populism; partisanship; abortion attitudes; gender regimes; gender roles; Poland; Sweden Högerpopulism; partitillhörighet; abortattityder; jämställdhetsregim; könsroller; Polen; Sverige;

  Sammanfattning : Support for rightwing populist parties has increased in Europe over the last decade. Alongside the rise of rightwing populism that can be seen in many democratic states there has also been a shift in support for legally free abortion. LÄS MER

 3. 3. NAVIGATING WORKPLACE CONFLICT A case study of local and foreign employees at an international company in Tanzania

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Suzana Aroko; [2023-02-01]
  Nyckelord :Intercultural conflict; workplace conflict; culture; conflict management styles; Tanzania; Kenya; Germany; United States of America;

  Sammanfattning : In the era of global trade and professional ties across borders, understanding how individuals from diverse contexts frame and respond to workplace conflict is critically important. Researchers have found various variables with some correlation to preferred conflict management style. LÄS MER

 4. 4. Hinder hos högstadieelever i hjälpsökande vid psykisk ohälsa : Skolkuratorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Jansson; Kristin Rehnström; Olivia Tidström; [2023]
  Nyckelord :Mental illness; school counselor; middle school students; young people s psychosocial identity; scope of action; Psykisk ohälsa; skolkurator; högstadieelever; ungdomars psykosociala identitet; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka skolkuratorers uppfattning om vad som kan hindra högstadieelever från att söka vidare stöd vid psykisk ohälsa. Författarna önskar även ta reda på vilka begränsningar i handlingsutrymmet skolkuratorer ser utifrån yrkesrollen att hjälpa högstadieelever vidare vid psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Sex sells - but should it? : The notion of using sex(ism) in tourism advertising

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Matilda Edeving; Michaela Engdahl; [2023]
  Nyckelord :Tourism advertisement; gender stereotypes; advertising; sex ism ; symbolism; social responsibility; gender in equality;

  Sammanfattning : This thesis provides a discussion of the use of sex(ism) in advertisement and its implications for gender roles and values, with a focus on women’s status in society. We argue that women are being objectified and still considered second class citizens, even in such a gender equality forward country as Sweden. LÄS MER