Sökning: "Gender balance"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade orden Gender balance.

 1. 1. Working from home and audit quality : A study of Swedish auditors with high home demands

  Master-uppsats,

  Författare :Alexander Ahlberg; Ann-Lovise Hult; [2021]
  Nyckelord :Auditors; high home demands; JDCS model; reduced audit quality behavior; working from home;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the Covid-19 pandemic in early 2020, many Swedish auditors have been forced to work fulltime from home. If auditors are negatively impacted working from home, it could result in auditors engaging in reduced audit quality (RAQ) behavior and negatively impact overall audit quality. LÄS MER

 2. 2. Krav på styrkt identitet för familjeåterförening – En rättsvetenskaplig studie av kravet på styrkt identitet i förhållande till rätten till respekt för familjelivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gry Sachs; [2021]
  Nyckelord :rättsvetenskap en. law ; migrationsrätt; anknytning; mänskliga rättigheter; rätten till familjeliv; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppehållstillstånd i Sverige kan ges bl.a. på grund av familjeanknytning. Ett av de grundläggande kraven för att uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning ska beviljas är kravet på styrkt identitet. LÄS MER

 3. 3. En kvinnlig kollega bland andra : Hur företag i IT-branschen arbetar med att jämna ut könsfördelningen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Joel Elenius; Michaela Risvall; [2021]
  Nyckelord :Jämställdhet; IT-branschen; könsfördelning; rekrytering; mångfald; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Det råder en brist på kvinnor inom IT-branschen trots år av åtgärder på regerings- ochföretagsnivå. Denna avsaknad leder bland annat till brist på innovation, kreativitet ochminskad konkurrenskraft. LÄS MER

 4. 4. Gender Norms at Play - A sociological study on new, first-time parents’ attitudes towards the EU directive on earmarked paternity leave

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender

  Författare :Ida Sofie Bay Rasmussen; [2021]
  Nyckelord :Earmarked paternity leave; parenthood; gender norms; gender discourses; performativity; Butler; Bourdieu; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine gender norms in parental leave praxes and attitudes towards earmarked paternity leave. The starting point is a forthcoming EU directive on work-life balance for parents and carers that will implement earmarked paternity leave in Denmark by 2022. LÄS MER

 5. 5. Female representations on Greek media and Greek women’s (un)employment before and after the Covid-19 pandemic : Examining whether and how media gender stereotypes can affect Greek women’s development in light of a crisis.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :AFRODITI KARANTONAKI; [2021]
  Nyckelord :gender stereotypes; female entrepreneurship; gender discrimination; women; feminism; mass media; communication; development; Greece;

  Sammanfattning : Women around the world face various kinds of discrimination, which vary from country to country and from culture to culture. Socio-economic crises and global emergencies can accentuate such gender inequalities being particularly detrimental to women. LÄS MER