Sökning: "Gender balance"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade orden Gender balance.

 1. 1. Female representations on Greek media and Greek women’s (un)employment before and after the Covid-19 pandemic : Examining whether and how media gender stereotypes can affect Greek women’s development in light of a crisis.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :AFRODITI KARANTONAKI; [2021]
  Nyckelord :gender stereotypes; female entrepreneurship; gender discrimination; women; feminism; mass media; communication; development; Greece;

  Sammanfattning : Women around the world face various kinds of discrimination, which vary from country to country and from culture to culture. Socio-economic crises and global emergencies can accentuate such gender inequalities being particularly detrimental to women. LÄS MER

 2. 2. (O)synlig makt : En maktanalys av läroböcker för svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Lisette Bosson; [2021]
  Nyckelord :kritisk litteracitet; Appraisal;

  Sammanfattning : The aim of this study is to apply a power perspective upon textbooks used in the upper secondary school course of Swedish as a second language 3. Three different textbooks have been analysed from three perspectives regarding content, addressivity and activities. LÄS MER

 3. 3. Leder revision och en ökad andel kvinnliga styrelseledamöter till högre redovisningskvalitet? : En kvantitativ studie om hur revision och styrelsens könsfördelning påverkar huruvida fel kvarstår i årsredovisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Johannes Johansson; Linnéa Maijanen; [2021]
  Nyckelord :Accounting Quality; Audit; Female representation; Gender balance; boardrooms; Redovisningskvalitet; Revision; Kvinnlig representation; Könsbalans; Styrelser;

  Sammanfattning : Titel: Leder revision och en ökad andel kvinnliga styrelseledamöter till högre redovisningskvalitet? En kvantitativ studie om hur revision och styrelsens könsfördelning påverkar huruvida fel kvarstår i årsredovisningen Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Johannes Johansson och Linnéa Maijanen Handledare: Jan Svanberg  Datum: 2021 – januari  Syfte: Sedan den obligatoriska revisionens borttagande för mindre aktiebolag i Sverige har det pågått en ständig debatt om dess konsekvenser, vilket påståtts leda till fler fel i årsredovisningar. Omfattade forskning har bedrivits kring den frivilliga revisionens fördelar, men frågan huruvida revision leder till faktisk ökad redovisningskvalitet har lämnats utan svar. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelse av arbetssituationen inom byggbranschen - ett underlag för en jämnare könsfördelning

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Roger Ranjalingam; [2020]
  Nyckelord :Kvinnor; Arbetssituation; Jämställdhet; Glastak; Homosocialitet; Genussystem; Byggbranschen; Intervju; Attraktiv bransch; Underlag;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har en analys genomförts av hur kvinnornas arbetssituation i dagslägetser ut i byggsektorn. Byggbranschen är idag nästan helt mansdominerad, andelen kvinnor somär anställda inom byggsektorn är nio procent och i takt med att Sverige växer behövs detkompetent arbetskraft. LÄS MER

 5. 5. Den svenska eliten av fotbollsspelande män och kvinnor : En kvalitativ textanalys med fokus på Aftonbladets rapportering om svenska herrlandslaget i fotboll inför VM 2018 och svenska damlandslaget i fotboll inför VM 2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sofia Nyborg; Oskar Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Framing; representation; gender theory; FIFA World Cup; Swedish men’s national team; Swedish woman’s national team; football reporting; Framing; representation; genusteori; fotbolls-VM; svenska herrlandslaget; svenska damlandslaget; fotbollsrapportering;

  Sammanfattning : Denna uppsats har sin utgångspunkt i genus- och gestaltningsteori och målet var att redogöra för de eventuella skillnader som existerar i Aftonbladets rapportering om svenska herrlandslaget i fotboll och svenska damlandslaget i fotboll. Detta genomfördes med en kvalitativ textanalys av totalt 8 artiklar som skrevs och publicerades om de respektive landslagen inför herrarnas VM 2018 och damernas VM 2019. LÄS MER