Sökning: "Gender distribution"

Visar resultat 1 - 5 av 306 uppsatser innehållade orden Gender distribution.

 1. 1. Genus i barnlitteratur : En studie om pedagoger uppmärksammar värderingar i populär barnlitteratur ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Louise Johnson; [2019]
  Nyckelord :Gender; childrens litterature; gender stereotypes.; Genus; barnlitteratur; könsstereotyper.;

  Sammanfattning : In this thesis, gender in children's literature is the focus. The purpose is to analyze the gender balance and how the characters affecting the storyline are portrayed. Are the characters portrayed with gender stereotyped characteristics? This study also aims to investigate what educators think of the study's selected books. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av kön och könsfördelning : Socialsekreterares syn på vikten av representation

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Elsa Burman; Olle Westman; [2019]
  Nyckelord :Sexes; gender; Gender system; Gender distribution; Representation; Social secretary; Social services; Kön; Genus; Genussystem; Könsfördelning; Representation; Socialsekreterare; Socialtjänsten;

  Sammanfattning : Att könsfördelningen inom socialtjänsten i stort är ojämnt fördelad visste vi sedan tidigare. När vi gjorde vår praktik var den ena av oss ändå i en relativt heterogent könsfördelad grupp och den andra i en mer homogen. LÄS MER

 3. 3. Organized crime in Europe: Free movement and human trafficking inside EU borders

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Vazquez Santiago; [2019]
  Nyckelord :human trafficking; EU; sexual exploitation; Romania; development; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Despite the fact of being considered as one of the safest regions in the world, the EU reports a wide number of cases of human trafficking every year in its Member States. Moreover, free movement of persons that EU membership grants makes it easier for human trafficking criminals to transport and exploit victims within Member States. LÄS MER

 4. 4. Representation of migration in the Swedish nation branding: a qualitative analysis of the representation of migration in the photo exhibition ‘Portraits of Migration’ produced by the Swedish Institute

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Arneson; [2019]
  Nyckelord :Representation; Nation Branding; Migration; Ethnicity race; Gender; The Good Migrant; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this essay, practices of “nation branding” will be explored through the representations of migration, gender (and nation) of the exhibition Portraits of Migration, produced by the Swedish Institute and promoted through Swedish embassies and consulates worldwide. Theoretically, the essay is inspired by the tradition of British cultural studies and of feminist postcolonial exploration of nationhood and belonging. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta för social rättvisa: En kvalitativ intervjustudie gällande HBTQ-frågor och politiskt agentskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Lisa Andersson; [2019]
  Nyckelord :Bisexualitet; social rättvisa; identitetspolitik; politiskt agentskap; organisationer; HBTQ; Nancy Fraser; ekonomisk fördelning; erkännande. Bisexuality; social justice; identity politics; political agency; organisations; LGBTQ; redistribution; recognition.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie undersöker politiskt arbete utfört av personer som upplever attraktion till fler än ett kön, inom organisationer eller kontexter som arbetar för HBTQ-frågor. Studiens syfte är för det första att undersöka hur politiskt arbete förstås av personer som utför det. LÄS MER