Sökning: "Gender mainstreaming"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden Gender mainstreaming.

 1. 1. Jämställdhetsintegrering som en del av kvalitetsledning : Så kan Götakvarteren bli Skanskas mest jämställda projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofia Andersson; [2019]
  Nyckelord :Quality management; TQM; continuous improvement; projects; construction projects; PDCA; VOCT; sustainable development; social sustainability; gender equality; gender mainstreaming; Kvalitetsledning; TQM; ständiga förbättringar; projekt; byggprojekt; PDCA; VOCT; hållbar utveckling; social hållbarhet; jämställdhet; jämställdhetsintegrering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under flera årtionden har företag arbetat med kvalitetsledning i syfte till att förbättra och utveckla sina verksamheter. Metoder och verktyg har fungerat som stöd för att möta företagets värderingar och möta de interna och externa kundernas behov med minskad mängd resurser. LÄS MER

 2. 2. Gender inequalities in local policies tackling the right to adequate housing : The example of Barcelona through Carol Bacchi’s ‘What’s the Problem Represented to be?’ approach

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Anna Calvete Moreno; [2019]
  Nyckelord :Housing; women; public policies; problem representation; gender mainstreaming;

  Sammanfattning : The right to adequate housing is an unaccomplished human right, and unequal power relations between men and women are also perpetuated when trying to access decent housing even in the most prosperous global cities such as Barcelona. The aim of this research study has been to show how housing is represented and produced by the Barcelona City Council and which are the gendering effects and implications thereof. LÄS MER

 3. 3. Fulfilling and defying the established gender norms: the experience of five Swedish drag artists

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Camila Fonseca; [2019]
  Nyckelord :drag queens; performativity; bodies; masculinities; mainstreaming; Social Sciences;

  Sammanfattning : Both in the media and academic circles there have been a proliferation of interest in drag queens. While the female impersonator has a long recorded history, our contemporary society’s quite public and sustained preoccupation about the subject seems to be unprecedented. LÄS MER

 4. 4. Formella nätverk som verktyg vid jämställdhetsintegrering : En studie av nyttan med formellt nätverk som verktyg i arbetet med jämställdhetsintegrering i en svensk myndighet

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Karin Emanuelsson; Jennikka Päivinen; [2019]
  Nyckelord :Work environment; discrimination; the discrimination perspective; the armed forces; gender equality; gender mainstreaming; career for women; networks; networks for women; uninterrupted action; harassment; Arbetsmiljö; diskriminering; diskrimineringsperspektivet; Försvarsmakten; jämställdhet; jämställdhetsintegrering; karriär för kvinnor; nätverk; nätverk för kvinnor; ovälkommen handling; trakasseri;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Genom flera studier har det framkommit att ovälkomna handlingar är en utbredd problematik inom den svenska Försvarsmakten. Kvinnorna har fortfarande inte en självklar plats på alla befattningar trots att Försvarsmaktens könsbundna yrkesmonopol slutade år 1989. LÄS MER

 5. 5. What about Men? : The gendered hierarchy of vulnerability in humanitarian aid

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Philene Moquette; [2019]
  Nyckelord :men; gender; gender mainstreaming; gender equality; humanitarian action;

  Sammanfattning : Gender mainstreaming has become a widely discussed and applied tool, aimed to aid progress towards gender equality. The latter has been an important aspect of international development and humanitarian action, as is evident from the Sustainable Development Goals. LÄS MER