Sökning: "Gender mainstreaming"

Visar resultat 11 - 15 av 114 uppsatser innehållade orden Gender mainstreaming.

 1. 11. "Gratis är gott" : En fallstudie om policyöverföring mellan kommuner inom jämställdhetsintegrering

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Lonnakko; [2019]
  Nyckelord :policynätverk; jämställdhetsintegrering; policyöverföring; inflytande; härmande; lärande; mode.;

  Sammanfattning : In this case study, policy transfer between municipalities within gender mainstreaming is examined. This thesis wanted to find explanations on why municipalities start with gender mainstreaming and how municipalities learn gender mainstreaming from other municipalities. LÄS MER

 2. 12. Implementing Gender : A case study of the gender aspect of the implementation of the reintegration process of FARC-EP in Colombia

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mattias Karlmats; [2019]
  Nyckelord :Gender; DDR; Reintegration; Gender Mainstreaming; Colombia; Female Combatants; Ex-Combatants;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 13. When Two Orthodoxies Clash? : A Study of Gender Mainstreaming and Participatory Development at Sida

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kajsa Aune; [2019]
  Nyckelord :gender mainstreaming; participatory development; Sida; donor agencies;

  Sammanfattning : This study explores the relationship between two orthodoxies in contemporary development: gender mainstreaming and participatory development. Specifically, this study examines whether these two strategies stand in conflict, in theory and in practice, where the donor agency the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) serves as the empirical case. LÄS MER

 4. 14. Sexuellt våld i Sydafrika - En feministisk analys av fredsprocessen efter apartheid

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sophie Hogevall; Maja Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Sydafrika; sexuellt våld; fredsprocess; sanningskommission; Institutionalization Before Liberalization; feministisk teori; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fredsprocessen i Sydafrika efter apartheidkonflikten används ofta inom Freds- och Konfliktstudier som ett lyckat exempel. Detta trots att Sydafrika idag är ett av länderna med högst antal sexuella övergrepp globalt. LÄS MER

 5. 15. Female Representation and Development : A case study of the gender-sensitive developmental outcomes of female representation in the Rwandan parliament

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Kylili; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the relation between women’s representation and gender-sensitive development, or women-friendly issues. This is done through a case study of Rwanda, a country that has faced rapid development and increase in women representatives in parliament which makes the country unique and useful for this study. LÄS MER