Sökning: "Gender norms"

Visar resultat 1 - 5 av 1519 uppsatser innehållade orden Gender norms.

 1. 1. Gender differences in Northern India's healthcare : Some health care workers’ experiences

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linnea Stjernholm; [2022]
  Nyckelord :Gender equality; Gender norms; Gender; Health care.;

  Sammanfattning : Background: A movement to improve women’s healthcare was started in 1885. Since then a lot of improvements have been made, but in order to provide all genders with equal healthcare, society has to pay more attention to gender disparity. LÄS MER

 2. 2. Den eftertraktade medarbetaren, man eller kvinna? - En kvantitativ undersökning av de egenskaper som arbetsgivare söker i socionomer ur ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Carolina Kostic Ahlin; Therese Andersson; [2022]
  Nyckelord :Characteristics; gender norms; labor market; leadership; social workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine whether employers maintain the stereotypical gender norms in their recruitment of employees. The case that we were interested in examining was the recruitment of social workers in Sweden. LÄS MER

 3. 3. ”I’m a terrible housewife” : En samtalsanalytisk studie av hur par gör genus i interaktion

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Svenander; [2022]
  Nyckelord :Pedagogy; Ethnometodology; Membership categorization analysis; Gender;

  Sammanfattning : Abstract The aim of the study was to study how partners in heterosexual relationship do gender in interaction. The study was guided by the research questions; In what ways is gender done in interaction?; What different norms become visible?; And, what interactional consequences does gender construction lead to? An ethnomethodological perspective was adopted in which the way people in everyday life creates a common understanding of the world is focused. LÄS MER

 4. 4. Hockeykillar och hästtjejer: identitet och könsnormer i elevers visuella kulturer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Johan Rosén; Anja Skog; [2022]
  Nyckelord :bildundervisning; elevers visuella kulturer; femininitet; könsnormer; maskulinitet; visuell kultur;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study is to make a contribution of knowledge about students’ visual cultures and what possibilities and limitations they might pose in visual art education. Semi-structured interviews were conducted with 15-year-old students, which resulted in empirical data consisting of transcriptions of two interviews concerning the visual cultures of ice hockey and horseback riding. LÄS MER

 5. 5. Det (o)manliga sociala arbetet : En litteraturöversikt kring män, maskulinitet och deras positioner inom socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Edvin Eldelid; Ian Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :men; social work; female-dominated profession; masculinity; social worker; hegemonic masculinity; män; socialt arbete; kvinnodominerat yrke; maskulinitet; socionom; hegemonisk maskulinitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad forskningen säger om mäns positioner i socialt arbete samt hur genus påverkar yrkesutövningen. Studiens metod är en allmän litteraturöversikt och dess empiriska material består av elva vetenskapliga artiklar. LÄS MER